POCZET LUDZI ZASŁUŻONYCH

Osoby zasłużone
dla naszej społeczności


BARA FRANCISZEK

BEDUS WŁADYSŁAW

Bielakiewicz Paweł

Ćwiklik Jan

Ćwiklik Roman
,,
Ks. Ćwiklik Władysław

Czuchnowska Stefania

Czuchnowski Marian

Duma Józef

Dusza Franciszek

Dusza Jan

Dusza Ludwik

Halbożek Edward

prof. Janik Franciszek

gen. bryg. Karus Mieczysław

Kasztelowicz Tadeusz

KS. Kędra Władysław

Klimek Jan

dr Kozioł Józef

Kozioł Piotr

Kozioł Władysław

Kuś Bronisław

Leśkiewicz Anna

Leśkiewicz Władysław

Gen. dyw. Libront Jan

Marynowski Marian

Kpt. Marynowski Stanisław Henryk

Mordawska Helena

Mordawski Józef

Mordawski Zbigniew

Ks. Władysław Olearczyk

Pater Tadeusz

Ks. Pękala Stanisław

Podolski Marian

Potocki Wacław

Rząca Bronisław

Hr. Skrzyński Tadeusz

Śliwa Władysław

Słowik Władysław

Tarsa Józef

Wójcik Adam

Ks. kan. Wojtas Tadeusz