FRANCISZEK DUSZA

 

 

 

 

 

 

 

Franciszek Dusza urodził się 28 maja 1921w Woli Łużańskiej i tam ukończył szkołę powszech­ną.

 

W okresie okupacji niemieckiej był działaczem konspiracyjnego Stronnictwa Ludowego „Roch”. Od pierwszych miesięcy 1940 r. do końca oku­pacji pod pseudonimem „Mały Franek” pełnił funkcję łącznika pomiędzy członkami gorlickie­go powiatowego kierownictwa „Rocha”. Od jesieni 1943 r. wchodził w skład trójki kierowniczej konspi­racyjnej młodzieżowej organizacji ludowej „Młody Las” na gminę Łużna. Podczas wykonywania zadania wpadł w zasadzkę, dostał się w ręce żandarmerii i został zabrany do robót fortyfikacyjnych nad rzeką Białą. W czasie transportu i po przybyciu na miejsce udało mu się pozbyć konspiracyjnych materiałów. Po kilku dniach uciekł z okopów a odzyskane dokumenty dostarczył do wskazanego punktu łączności.

 

Po roku 1945 był członkiem lewicowych odłamów ruchu ludowego, a następnie Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego (ZSL). W 1946 r. założył rodzinę i prowadził gospodarstwo rolne. Udzielał się w pracy miejscowego koła ZSL, kółka rolniczego i zarządzie Spółdzielni „Samopomoc Chłop­ska” w Woli Łużańskiej. Przez pewien czas był radnym Gminnej Rady Narodowej w Łużnej.

 

Zmarł 27 stycznia 1996 r. w Gorlicach i spoczął na cmentarzu parafialnym w Woli Łużańskiej.