MIECZYSŁAW KARUS

 

 

 

 

 

 

 

 

Urodził się 20 listopada 1939 roku w Woli Łużańskiej. Po ukończeniu szkoły oficerskiej trafił do16 batalionu powietrznodesantowego, wchodzącego w skład 6 Pomorskiej Dywizji Powietrznodesantowej. W batalionie, stacjonującym w Krakowie, młody porucznik dowodził 1 plutonem 1 kompanii szturmowej. Żołnierze pod jego dowództwem latem 1963 r. zajęli pierwsze miejsce w zawodach taktyczno-specjalnych na szczeblu Wojska Polskiego.

 

Oficer „czerwonych beretów” szybko awansował i w 1975 roku w stopniu majora dyplomowanego został mianowany dowódcą 16 batalionu, którym dowodził do roku 1980. W późniejszym okresie swojej służby pełnił różne odpowiedzialne funkcje wojskowe.

 

W 1998 roku będąc zastępcą dowódcy Krakowskiego Okręgu ds. Obrony Terytorialnej dokonał uroczystego przekazania pionu i struktur Obrony Terytorialnej do Śląskiego Okręgu Wojskowego. Był uczestnikiem polskich misji pokojowych i ostatnim dowódcą Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Chemicznych w Krakowie. 15 sierpnia 2000 r. znalazł się w Belwederze wśród 14 generałów, którzy zostali uhonorowani specjalnymi listami od prezydenta RP A. Kwaśniewskiego jako wojskowi przechodzący w stan spoczynku.

 

Po przejściu na zasłużoną emeryturę ten długoletni działacz piłkarski zaangażował się w proces rozwoju piłkarstwa polskiego, krakowskiego i małopolskiego. Prezesował Krakowskiemu Wojskowemu Klubowi Sportowemu „Wawel”, został honorowym członkiem Polskiego Związku Piłki Nożnej, wchodził w skład Zarządu PZPN, był także członkiem zarządu i wiceprezesem Małopolskiego Związku Piłki Nożnej.

 

Mieczysław Karus nie zapomniał o skokach spadochronowych i pełnił ważną funkcję w Zarządzie Głównym Związku Polskich Spadochroniarzy. Utrzymywał stałe kontakty z organizacjami lotniczymi i spadochroniarskimi w kraju i za granicą, podejmował działania na rzecz szkolenia młodzieży dla potrzeb obronności kraju, w tym szkolenia spadochronowego, organizował pracę oraz przewodniczył Komisji Sportowej ZG ZPS. Jako przedstawiciel ZPS wchodził w skład Komisji Spadochronowej w Aeroklubie Polskim.

 

Będący w spoczynku generał brygady pamiętał o swych korzeniach i w miarę możności odwiedzał swe rodzinne strony. Spotykał się z działaczami powiatowymi i aktywnie uczestniczył w organizacji obchodów 80-tej Rocznicy Bitwy pod Gorlicami. Jako członek Stowarzyszenia marzył o odbudowie spalonej gontyny na wzgórzu Pustki w Łużnej. Podczas ostatniej rozmowy z prezesem „Klubu Gorliczan” Z. Tohlem powiedział: „Ja już nie zdążę proszę pana ujrzeć powtórnie tej mojej najdziwniejszej budowli dzieciństwa – ale nie rezygnujcie, dopóki żyją ludzie, którzy ją pamiętają”.

 

Na krótko przed śmiercią w 2007 r. z okazji jubileuszu 50-lecia wojsk powietrznodesantowych w Polsce na krakowskich Błoniach miał miejsce uroczysty apel spadochroniarskich pokoleń, podczas którego gen. bryg. M. Karus otrzymał z rąk prezydenta miasta Jacka Majchrowskiego Odznakę „Honoris Gratia” za zasługi dla Krakowa.

 

Zmarł w Krakowie 22 czerwca 2007 roku. Sześć dni później w kościele garnizonowym p.w. Św. Agnieszki została odprawiona msza św. w intencji Zmarłego. W ostatniej drodze na cmentarz w Batowicach towarzyszyły mu setki ludzi: żołnierze, sportowcy, skoczkowie spadochronowi, przedstawiciele władz. Nie zabrakło także delegacji Ziemi Gorlickiej.

 

Oprac. A. Wietrzyk