HONOROWY OBYWATEL

Śp. ks. Józef Zabrzeński -emerytowany proboszcz Parafii Łużna,  

Honorowy Obywatel Gminy Łużna


 

 


Ks. Józef Zabrzeński urodził się 15 grudnia 1929 roku w Żmiącej, w parafii Ujanowice jako syn Jana i Wiktorii z domu Zelek. Po ukończeniu szkoły średniej i złożeniu w 1950 roku w Tarnowie egzaminu dojrzałości wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, gdzie podejmuje studia na wydziale filozoficzno-teologicznym. Święcenia kapłańskie otrzymuje 23 czerwca 1957 roku w Tarnowie z rąk biskupa Karola Pękali. Następnie podejmuje pracę jako wikariusz; od 10 lipca 1957 roku w parafii  Żegocinie, od 1 sierpnia 1964 roku w parafii Łącko, od 27 września 1970 roku w parafii NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła w Brzesku. W dniu 10 sierpnia 1972 roku został mianowany proboszczem parafii pod wezwaniem św. Marcina Biskupa w Łużnej. Urząd proboszcza parafii Łużna pełnił do sierpnia 2000 roku, a następnie został w tej parafii w charakterze rezydenta.   

W swojej długoletniej posłudze ks. Józef Zabrzeński pełnił także wiele innych funkcji jak; notariusza dekanatu Gorlice, wicedziekana dekanatu Gorlice-Północ, dziekana dekanatu Gorlice-Północ , dziekana dekanatu Łużna i dekanalnego ojca duchownego w dekanacie Łużna.

W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańska otrzymał w dniu 24 maja 1974 roku diecezjalne odznaczenie Expositorium Canonicale et Mantoletto. W dniu 9 czerwca 1992 roku został obdarzony godnością Kapelana Jego Świętobliwości.

Zmarł 19 listopada 2017 roku, a 22 listopada 2017 roku po mszy celebrowanej w kościele parafialnym w Łużnej w kondukcie pogrzebowym odprowadzony na miejscowy cmentarz. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył biskup Władysław Bobowski.

W uznaniu zasług dla społeczności łużniańskiej w dniu 22 sierpnia 2019 roku,  Rada Gminy Łużna Uchwałą Nr XI/86/19 nadała księdzu Józefowi Zabrzeńskiemu tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Łużna”.

Uroczyste pośmiertne wręczenie aktu nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Łużna” rodzinie zmarłego planowane jest w rocznicę śmierci.

Życiorys opracowano np. 

Currenda 4/2017 – Z życia diecezji