ROMAN ĆWIKLIK

 

 

 

 

 

 

Urodził się w roku 1903 w Łużnej. Po ukończeniu szkoły powszechnej zdobył zawód murarza, a następnie odbył służbę wojskową. Przez długie lata był członkiem Towarzystwa Teatrów i Chórów Ludowych w Łużnej, zaś na początku lat trzydziestych pracował społecznie przy odbudowie spalonego budynku towarzystwa teatralnego.

Po wy­buchu II wojny światowej został zmobilizowany i skie­rowany do jednostki wojskowej w Sanoku, a po klęsce i rozwiązaniu oddziału udał się do rodziny przebywającej w kresowym mieście Buczaczu. Gdy na tamte tereny wkroczyła Armia Radzie­cka, został aresztowany i wywieziony pod koło pod­biegunowe nad Morzem Beringa. Pracował tam przy wyrębie lasów i spławianiu drzewa rzeką oraz jako murarz. W 1943 r. wstąpił w szeregi tworzącej się w Sielcach nad Oką I Dywizji im. T. Kościuszki i przeszedł z nią szlak bojowy od Lenino do Berlina. Został ciężko ranny na Wale Pomorskim. Za udział w walkach i zasługi wojenne otrzymał m.in.: krzyż Virtuti Militari, Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały”, Medal za Warszawę, Medal za Odrę, Nysę i Bałtyk i Odznakę Grunwaldzką.

Po zakończeniu działań wojennych skraj­nie wyczerpany wrócił do rodzinnej Łużnej. Tu założył rodzinę. Pracował jako rolnik i murarz. Udzielał się społecznie. Był członkiem Społecznego Komitetu Budowy Wiejskiego Domu Kultury w Łużnej i wykonywał specjalistycz­ne prace przy jego budowie.

Zmarł w 1971 roku i spoczął na cmentarzu parafialnym w Łużnej.
 


Opracowanie: Aleksander Wietrzyk