ZESPÓŁ DWORSKI BIESNA

ZESPÓŁ PARKOWO – DWORSKI W BIESNEJ

 

 

Materiały dotyczące dworu, parku w Biesnej i ich ostatnich właścicieli można znaleźć w teczce konserwatora zabytków w Nowym Sączu. Wiek starych dębów w tych dokumentach określa się na około 150 lat. Park powstawał jakby w dwóch etapach;
Najstarsze drzewa posadzono około połowy XIX wieku. , natomiast dalsze zadrzewienie nastąpiło później. Plan katastralny z 1886 roku wskazuje, że w tym czasie był dwór, prawdopodobnie z początku XIX wieku, i duże zabudowania gospodarcze oraz park.
W 1890 roku właścicielem Biesnej (dworu i parku też) był Bolesław Koziorowski, a jego majątek liczył 567 mórg (w tym roli 342 mórg, lasu 170 mórg, stawów 1 mórg).

Kliknij na obrazku aby go poweikszyc
Dwór w Biesnej


Do dziś widoczne w południowej części parku są zagłębienia terenu porośnięte drzewami i krzakami – to pozostałość dawnych stawów. Na początku XX wieku, po Koziorowskim, nowym właścicielem został Kopaczyński, a później nieznany z nazwiska Żyd. Po I wojnie światowej majątek w Biesnej zakupił dawny oficer austriacki Marian Turowski. Majątek liczył 70 ha roli i 70 ha lasu. Któryś z tych właścicieli na początku XX wieku na terenie starego dworu zbudował nowy (teraz mieści się w nim szkoła).
Park w Biesnej razem z dworem i spichlerzem posiada elementy układu krajobrazowego z XIX wieku. Układ drzew (starszych i młodszych) zachował się do dziś, a większa zmiana w wyglądzie parku związana jest z wybudowaniem Domu Nauczyciela. Pozostał też do dziś dwór z początku XX wieku i zabytkowy spichlerz z początków wieku XIX – teraz siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej.

Wpisany został do rejestru zabytków pod nr KS.A. 186, dec. Nr 186/4/85.