BRONISŁAW KUŚ

 

 

 

 

 

 

 

 

Urodził się 12 lipca 1947 r. w Łużnej w rodzinie Anny i Kazimierza Kusiów. Po ukończeniu w 1961 r. Szkoły Podstawowej nr 1 w Łużnej uczęszczał do Technikum Elektrycznego w Turaszówce w pow. krośnieńskim.

 

Po otwarciu w 1963 r. Wiejskiego Domu Kultury w Łużnej znalazł się w składzie Rady Klubu, w której udzielał się czynnie do roku 1997.

 

W latach 70-tych pracował w Spółdzielni „Koronka” w Bobowej na etacie instruktora zespołu tanecznego. Na początku lat 80-tych podjął pracę w Urzędzie Gminy Łużna na stanowisku inspektora d/s rad narodowych, gdzie był zatrudniony do 1983 roku. Wiele lat przepracował w administracji szpitala im. H. Klimontowicza w Gorlicach. Po zawarciu związku małżeńskiego z Haliną z Paterów zamieszkał w Gorlicach.

 

Przez większość swojego życia związał się ze swoją ukochaną Łużną i miejscowym domem kultury. W całej Ziemi Gorlickiej był cenionym znawcą lokalnego folkloru pogórzańskiego i tradycji regionalnej. Nie zabrakło go pośród organizatorów I Powiatowego Festiwalu Muzyki i Piosenki w Łużnej, który mimo zmian administracyjnych przetrwał do 1994 roku. Przez wszystkie lata jego istnienia Bronek dbał o jego wysoki poziom artystyczny, a z jego opinią liczyły się komisje jurorskie.

 

Po otwarciu przy WDK Klubu Rolnika „Uśmiech” jako działacz Związku Młodzieży Wiejskiej zaangażował się czynnie w działalność kulturalno-rozrywkową, sportową i pracę poszczególnych sekcji i kółek zainteresowań. Przez pięć lat, począwszy od 1966 roku, występował na deskach scenicznych pod egidą miejscowego Teatru Rozrywki. Pod koniec 1973 został współorganizatorem i jednym z opiekunów zespołu, będącego rodzajem estrady poetyckiej. Grupa poetycka swe różnorodne programy prezentowała głównie na rocznicowych spotkaniach oraz gminnych i rejonowych akademiach. W 1973 roku Bronek Kuś znalazł się pośród założycieli zespołu estradowego, który koncertował przez osiem kolejnych sezonów. Zespół występował na okolicznościowych akademiach, wraz z grupą recytatorów przygotowywał programy estradowe i grał do tańca podczas organizowanych przez Radę „Klubu Rolnika” wieczorkach tanecznych.

 

We wrześniu 1981 roku ministerstwo kultury za całokształt działalności kulturalnej przyznało mu honorową odznakę „Zasłużony Działacz Kultury”.

 

Pomimo rozlicznych zajęć związanych z pracą zawodową i działalnością na niwie kultury znajdował czas na pracę społeczną w szeregach Związku Harcerstwa Polskiego. Brał udział w obozach harcerskich, nieobozowych akcjach letnich, szkoleniach kadry instruktorskiej na terenie Hufca Łużna i Hufca „Beskid” w Gorlicach.

 

W 1990 roku związał się z Regionalnym Zespołem Tanecznym „Pogórzanie” w Gorlicach, gdzie grał na skrzypcach w kapeli regionalnej. Z zespołem koncertował po całej Polsce oraz na Słowacji, Węgrzech, Danii, Francji, Włoszech i Ukrainie. Był na każdym niemal występie. „Nie zdarzyło się, aby odmówił pomocy. Był człowiekiem o wielkim sercu, bezinteresownym, a przy tym dobrym kompanem wspólnych wyjazdów… Był świetnym konferansjerem a cięty, ale kulturalny dowcip zjednywał mu sympatyków” – mówił o nim Adam Nowak, dyrektor Gorlickiego Centrum Kultury.

 

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych ub. wieku nawiązał współpracę z „Tygodnikiem Gorlickim” oraz „Gazetą Krakowską”. W swoich artykułach zawsze starał się przekazać czytelnikom obiektywną prawdę o regionie i sprawach, które dotyczyły jego „Małej Ojczyzny”.

 

W wolnych chwilach znajdował czas na działalność w ramach Polskiego Czerwonego Krzyża, za co otrzymał w marcu 1999 Odznakę Honorową PCK IV stopnia. Brał udział w zbiorowych akcjach oddawania krwi, organizowanych przez Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Łużnej oraz jest autorem jego monografii (2004).

 

Miłości i przywiązaniu do ziemi swoich przodków dawał wyraz w przygotowywanych przez siebie publikacjach. W roku 2003 ukazała się obszerna monografia „Łużna – 90 lat w pejzażu kultury”. W 2005 roku B. Kuś napisał monografię Regionalnego Zespołu Folklorystycznego „Pogórzanie” z okazji 40-lecia działalności artystycznej przy Gorlickim Domu Kultury.

 

Zmarł 28 sierpnia 2008 r. i spoczął na cmentarzu komunalnym w Gorlicach.

 

Oprac. A. Wietrzyk