TURYSTYKA

Ze sportem najczęściej wiąże się także rozwój turystyki. Atutem gminy w tym zakresie jest fakt, iż do wszystkich miejscowości gminy dojeżdża komunikacja publiczna, w Szalowej i Woli Łużańskiej znajdują się stacje PKP, a przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 977.

Przez Szalową – Biesnik biegnie nadto znakowany szlak turystyczny. Działają na terenie gminy punkty małej gastronomii, dobrze jest tez rozwinięta sieć sklepów spożywczych. Zarazem jednak brak jest w gminie stałych miejsc noclegowych, turystyka ma więc tu charakter tranzytowy.

 

Najistotniejszych więc celem strategicznym wyznaczonym w obszarze turystyki, celem bardzo realistycznym, jest zatrzymanie turysty dłużej niż jeden dzień na terenie gminy. Zadania w tym zakresie to rzecz jasna szybki rozwój agroturystyki na terenie gminy -prowadzone są już zresztą szkolenia w tym zakresie oraz otwarcie domu noclegowego w Łużnej. Planuje się także zorganizowanie pola namiotowego oraz wybudowanie ogólnodostępnego basenu kąpielowego przy Szkole Podstawowej nr I w Łużnej. 

Inne  działania to opracowanie folderu  krajobrazowo – historycznego dotyczącego gminy, oznakowanie ciekawych miejsc turystycznych i krajobrazowych oraz wytyczenie szlaku rowerowego z postojami w pobliżu obiektów zabytkowych i w miejscach interesujących wizualnie.

Została także zrekonstuowana spalona w 1985 r. gontyna na cmentarzu wojennym Pustki Nr 123.