KOŚCIÓŁ PARAFIALNY ŁUŻNA

Kościół Parafialny w Łużnej pod wezwaniem św. Marcina Biskupa

Kościół parafialny w Łużnej p.w. św. Marcina Biskupa – trzynawowy, bazylikowy, neogotycki wzniesiony został w latach 1865 do 1872, najprawdopodobniej na miejscu wcześniejszej drewnianej świątyni. Kościół wybudowany z cegły z użyciem kamienia, kryty blachą odnawiany był po uszkodzeniach z I wojny światowej oraz w roku 1952 a także w latach 1955 do 1958roku. Od ubiegłego roku kościół ten wewnątrz jest poddawany gruntownemu remontowi poprzez odnowienie poszczególnych elementów kościoła oraz malowideł i fresków.

W nawiązaniu do stylistyki neogotyckiej świątyni cenne oraz warte uwagi są dwa ołtarze w kaplicy, późnobarokowe z XVII wieku, według tradycji ofiarowane z Żółkwi lub Żytomierza a także piękny barokowy krucyfiks pochodzący prawdopodobnie z ariańskiej kaplicy w Woli Łużańskiej.

Kliknij na obrazku aby go poweikszycKliknij na obrazku aby go poweikszycKliknij na obrazku aby go poweikszyc

Cennymi elementami wyposażenia kościoła są także: barokowy obraz Ecce homo z XVIII w, renesansowy obraz Chrystus ogrodnik z XVII w, obraz renesansowy Św. Jan Chrzciciel z I połowy XVI wieku, późno renesansowy obraz Matka Boska z dzieciątkiem z przełomu XVI i XVII wieku, późno barokowy obraz Św. Marcina Biskupa z I połowy XVIII wieku, barokowy obraz Św. Anny nauczającej Marię z I ćw. XVIII wieku, neogotycki ołtarz główny z przełomu XIX i XX wieku, neogotycki ołtarz boczny z przełomu XIX i XX wieku, neogotycka ambona XIX – XX wiek, późno renesansowa chrzcielnica z I połowy XVII w, neogotycki prospekt organowy XIX – XX wiek, późno barokowe rzeźby Piotra i Pawła z 3 ćw. XVIII wieku, późno renesansowy obraz Św. Józef z Jezusem 2ćw. XVII wieku, późno barokowy feretron z II połowy XVIII wieku, późno renesansowy ołtarz boczny
z 2 ćw. XVII wieku.

Kościół został wpisany do rejestru zabytków pod nr KS.A. 829, dec nr 629/97.