CMENTARZ NR 121

Cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej

Nr 121 w Biesnej


Cmentarz Nr 121 Biesna położony jest przy drodze wojewódzkiej Tarnów-Gorlice na skraju lasu. Cmentarz ten stanowi samodzielne założenie przestrzenne , należy do cmentarzy średniej wielkości – powierzchnia 969 m2.

Założony na planie prostokąta z poprzeczną osią symetrii posiada w północnej /tylnej/ linii ogrodzenia prostokątne wyłamanie zamknięte ścianą pomnikową z kamiennymi ławami
w narożnikach. Według materiałów źródłowych mieści 49 grobów , w tym 34 pojedyncze
i 15 masowych , których pochowano 138 poległych żołnierzy.
Układ mogił rzędowy, 5 rzędów równoległych do dłuższej osi cmentarza.

Przy wejściu na cmentarz stoją dwa 5 metrowej wysokości słupy zwieńczone szerokimi kapitelami. Na tylnej ścianie cmentarnego ogrodzenia naprzeciw wejścia wznosi się na wysokość 7 metrów ściana pomnikowa mająca u podstawy 11 metrów szerokości, u góry ścięta tworząca symetryczny pięciokąt zwieńczony kamiennym krzyżem. Uroczystemu nastrojowi podobnej do krypty budowli, odpowiada treść inskrypcji umieszczonej na w wykonanym na kształt drzwi wgłębieniu.

“Nie przychodźcie z wieńcami, przychodźcie z otwartymi umysłami

By przyjąć i w czystych sercach

Zachować przestrogę tego miejsca:

Bądźcie zgodni, ofiarni, odważni i wierni ! “Ściana pomnikowa zamknięta czworokątnie przykryta jest kamienną płytą i zwieńczona małym krzyżem. Realizacja tej pomnikowej budowli nie odpowiada pierwotnemu projektowi. Ogrodzenie boczne stanowią mury kamienne nakryte betonową dwuspadową płytą , dostosowane ukosami do spadu terenu. Ogrodzenie przednie i tylne wykonano jako kamienne słupy nakryte czterospadową płytą betonową połączone parami żelaznych rur.

Projekt i wykonanie : Johann Ritter von Szczepkowski

Czas powstania: 1914 rok.

Wpisany do rejestru zabytków 18-07-1985rok. KS.A. 561, dec. Nr 361/88