CMENTARZ NR 120

Cmentarz wojenny z okresu I Wojny Światowej

Nr 120 Łużna – Podbrzezie


Cmentarz Nr 120 położony jest w północnej części wsi Łużna w rejonie zwanym Podbrzezie, obok drogi Łużna – Staszkówka.

Cmentarz o powierzchni 0,17 ha założony na planie prostokąta otoczony jest z wschodu, północy i południa lasem. Otwarty tylko na zachód – tutaj mieści się brama wejściowa.

Znajduje się na nim 115 pojedynczych grobów oraz 27 rzędowych. Najstarszy nagrobek pochodzi z 1915. Ozdobą cmentarza jest ustawiony na środku pomnik w kształcie murowanego z kamienia łamanego sarkofagu.
Korpus tej budowli wyrasta z 6-cio metrowej szerokości bazy która zwęża się stopniowo
do wysokości 5 metrów.
Niosąc na środku ściętego skośnie z czterech stron wieka, kamienny krzyż.
W przednią płaszczyznę sarkofagu wpuszczono tablicę inskrypcyjną z napisem wołającym do zajętych swoimi sprawami wędrowców w drodze:
 

,, Przechodźcie obok nas z bujnymi kwiatami wiosny

I z lata złotymi snopami

I z winnymi Gronami czerwonej jesieni

Byliśmy my wierni ziemi, za którą umarliśmy

Błogosławieństwami jej,

Wspólnie z wami cieszyć się mogli.”

Cmentarz ogranicza drewniana krata ogrodzenia przerywana słupami z kamienia łamanego. Od strony wejściowej towarzyszy jej szeroki pas murawy. Bogate zadrzewienie powoduje bardziej intymny podział tej znacznej powierzchni, nad którą -dzięki szczęśliwej kompozycji, pozbawionej wszelkiej ornamentyki – bezwarunkowe swą masą góruje pomnik.

Projekt i wykonanie: Johan Ritter von Szczepkowski

Czas powstania: 1915 rok.

Wpisany do rejestru 18-05-1985r. KS.A. 586, dec. Nr 386/88