JÓZEF KOZIOŁ

Kliknij na obrazku aby go powiększyc

Syn Władysława i Anieli z d. Cieśla urodził się 26 lutego 1939 r. w Szalowej w pow. gorlickim. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Szalowej (1952) uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Kromera w Gorlicach, a następnie po uzyskaniu świadectwa dojrzałości podjął w 1956 r. studia w Szkole Głównej Planowania i Statystyki SGPiS (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie. Po uzyskaniu stopnia magistra (1962 r.) oraz doktora nauk ekonomicznych (1972 r.) pracował w charakterze nauczyciela akademickiego, w tym m.in. w: SGPiS, Wyższej Szkole Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie (prorektor 2005-2012), a obecnie pracuje jako profesor w Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej w Warszawie. W swoim dorobku naukowym ma kilkadziesiąt opublikowanych prac naukowych, w tym 2 książek oraz wiele wypowiedzi, głównie z zakresu bankowości i finansów.

Karierę zawodową związał z finansami i bankowością. Pracę zawodową rozpoczął w 1962 r. w Banku Rolnym (obecnie BGŻ S.A.), a następnie w latach 1966-1974 pracował w warszawskim Instytucie Finansów. W 1974 r. powrócił do Banku Rolnego na stanowisko zastępcy naczelnego dyrektora, a 1975 r. współtworzył i został wiceprezesem zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej, którą to funkcję piastował do roku 1980.

W latach 1980-1981 pełnił funkcję prezesa Zarządu Centralnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych. Następnie był m.in.: I zastępcą ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (1982-1983) i wiceprzewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów (1984-1985). W okresie 1985-1989 zasiadał jako poseł w Sejmie IX kadencji, a także w latach 1985-1988 był wiceprezesem Rady Ministrów. W latach 1988-1989 pełnił funkcję ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, a od listopada 1989 r. do grudnia 1990 pracował na stanowisku ministra stanu w Kancelarii Prezydenta RP. W okresie pracy publicznej inicjował szereg rozwiązań w zakresie gospodarki, w tym np. system wspierania przez państwo rozwoju regionów górskich i podgórskich.

W 1991 r. powrócił do bankowości współtworząc Spółdzielczy Bank Rozwoju „Samopomoc Chłopska” i sprawując w nim funkcję prezesa, natomiast 18 kwietnia 1994 został wybrany na prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., którą to funkcję pełnił w latach 1994-2005 (z przerwą w latach 2000-2001), a obecnie jest członkiem jego Rady Nadzorczej. Był autorem koncepcji utworzenia tego Banku oraz wprowadzenia jego akcji na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Obecnie pełni także szereg funkcji społecznych, w tym członka Komisji Etyki Bankowej Związku Banków Polskich, wchodzi w skład Rady Głównej Business Centre Club (BCC) oraz jest członkiem Rady Naukowej Instytutu ORGMASZ. Zgodnie z rodzinną tradycją oraz przekonaniami jest ludowcem (członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego).

Dr J. Kozioł został odznaczony m. in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą (1999) oraz Złotą Odznaką Za Zasługi dla Bankowości RP. (1988). W styczniu 2004 r. otrzymał Złotą Statuetkę Lidera Polskiego Biznesu. Jest także posiadaczem tytułu „Gorliczanina Roku 2006”.

Oprac. A. Wietrzyk