KULTURA

Każda społeczność, nawet niewielka, ma swoje zwyczaje, obrzędy, tradycje, które przez pokolenia tworzą jej historię. W każdej zbiorowości żyją ludzie wyróżniający się pomysłami, chęcią dokonania czegoś dobrego i ważnego dla lokalnej społeczności.

 

Kliknij na obrazku aby go powiększyc

Foto. Budynek Gminnego Ośrodka Kultury.

Są to ludzie, którzy swoją pasją, pracą, a przede wszystkim charyzmą potrafią przekonać, zachęcić i poderwać innych do działania. W gminie Łużna są tacy ludzie. Tak było od dziesięcioleci i tak jest do dnia dzisiejszego. Zmieniały się tylko warunki pracy artystycznej i formy artystyczne. Natomiast nieodparta chęć tworzenia, jest wspólna dla wszystkich pokoleń tutejszych animatorów kultury.

Ziemia łużańska ma niezwykle bogate tradycje kulturalne. W 1907 r. w Łużnej powstało Towarzystwo Teatr i Chór Włościański. Od okresu międzywojennego działają nieprzerwanie: Regionalny Zespół Pieśni i Tańca, Amatorski Zespól Teatralny, chór mieszany i orkiestra dęta. W Szalowej od lat działa Towarzystwo Muzyczne „Kapela” koordynujące działalność orkiestry dętej. Z powodzeniem działają Amatorski Zespół Teatralny, Teatr Regionalny oraz liczne koła zainteresowań.

 

Kliknij na obrazku aby go powiększyc

Foto. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca – „Prządki” – Archiwum GOK

Powstanie w okresie przed I Wojną Światową zorganizowanego ruchu kulturalnego na tym terenie nie było by możliwe gdyby nie zaangażowanie ówczesnych mieszkańców. Ich ofiarność i bezinteresowność w wysiłkach zmierzających do zachowania dziedzictwa kulturowego oraz w budowanie bazy materialnej owocuje w dniu dzisiejszym sprzyjającym klimatem do działalności na rzecz własnego środowiska.

Dzięki temu dzisiaj gmina Łużna może poszczycić się działalnością kulturalną równie bogatą jak przed laty . Oprócz wymienionych już zespołów artystycznych: muzycznych, tanecznych i teatralnych organizowane są różnego rodzaju koncerty oraz imprezy plenerowe. Prowadzona jest działalność edukacyjna, głównie poprzez udostępnianie w pełni wyposażonych pracowni komputerowych czy też rekreacyjna polegająca między innymi na organizacji wycieczek pieszych i autokarowych, rajdów rowerowych do miejsc pamięci narodowej, do miejscowości znanych ze swoich walorów historycznych, kulturowych i przyrodniczych.

 

Kliknij na obrazku aby go powiększyc

Foto. Zespół Teatralny w Łużnej, spektakl pt. „Pani Dulska przed sądem” – Archiwum GOK

Organizowane są spotkania z ciekawymi ludźmi uprawiającymi ginące zawody takie jak popularne kiedyś w okolicy koronkarstwo klockowe, garncarstwo, kowalstwo itp. Działają tutaj wieloprofilowe koła zainteresowań, organizowane są warsztaty koronki klockowej i frywolitkowej, kursy gotowania potraw regionalnych, kursy nauki gry na instrumentach muzycznych, prowadzone są zajęcia aerobiku, nauki tańca towarzyskiego, współczesnego i regionalnego. Tutaj mają swoje siedziby i miejsca spotkań między innymi Klub Honorowych Krwiodawców „Fratres”, Klub Srebrnego Włosa, Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia oraz inne organizacje społeczne.

Gmina Łużna jest również miejscem wielkich wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych o zasięgu wojewódzkim czy powiatowym. Tutaj miedzy innymi organizowane są: Małopolski Konkurs Obrzędów, Zwyczajów i Obyczajów Ludowych „Pogórzańskie Gody” , „Parada Kultur Pogranicza” wreszcie unikatowy w warunkach wiejskich piknik naukowy noszący nazwę Pogórzańskie Atrakcje Naukowe.

 

Kliknij na obrazku aby go powiększyc

Foto Pogórzańskie Atrakcje Naukowe 2014

 

Są to imprezy cykliczne, od lat skupiające olbrzymie zainteresowanie mieszkańców gminy jak i osób przyjezdnych. Ponadto organizowane są przedsięwzięcia kulturalne o zasięgu lokalnym takie jak „Dożynki Gminne”, Przegląd Dorobku Kulturalnego Przedszkoli „Pajacyk”, Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej, i wiele, wiele innych.

Niezwykle cenny i istotny dla ruchu artystycznego w gminie Łużna jest stan świadomości mieszkańców dotyczący własnego pochodzenia i miejsca, w którym przyszło im żyć. Zaangażowanie animatorów kultury, mnogość, i różnorodność form prowadzonej działalności, także jej niezmiennie wysoki poziom sprawiają, iż Łużna jawi się jako prężnie działający ośrodek ruchu kulturalnego, a także jako ważne miejsce na kulturalnej mapie województwa małopolskiego.