WŁADYSŁAW ŚLIWA

 

 

 

 

 

 

 

Przyszedł na świat 25 listopada 1899 roku w Woli Łużańskiej w rodzinie Jana i Rozalii z Kusiów.

Już w wieku 24 lat stał się ideowym działaczem ruchu lu­dowego w Woli Łużańskiej. Założył we wsi Koło Młodzieży przy Małopolskim Towarzystwie Rolniczym, które w 1932 przeszło do Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”. Koło to prowadziło szeroką działalność społeczno-kulturalną, wychowując wielu wartościowych ludzi. Młody Władek był jego prezesem, jak i zorganizowanego rok później Koła Stronnictwa Ludowego, stając się przywódcą ruchu ludowego na terenie Woli Łużańskiej.

Już na początku okupacji hitlerowskiej pod pseudonimem „Świerk” podjął działalność wyzwoleńczą. W lutym 1940 zostało powołane trzyosobowe kierownictwo „Rocha” na powiat gorlicki pod kryptonimem „Nadleśnictwo 14”. W późniejszym czasie W. Śliwa został jednym z zastępców trójki powiatowej na wypadek aresz­towania. Wiosną 1940 znalazł się w składzie trójki politycznej „Rocha”, obejmującej gminę Łużna. Aktywnie uczestniczył przy organizacji pierwszych struktur Batalionów Chłopskich (BCh) na terenie gminy i wraz z innymi działaczami ludowymi stworzył podwaliny pod Ludowy Związek Kobiet i „Młody Las” – konspiracyjną organizację młodzieży wiejskiej. Wspólnie z Antonim Myszkowskim (ps. „Myszka”) zorganizowali na terenie wioski silną drużynę Ludowej Straży Bezpieczeństwa. W jego zagrodzie często przebywali partyzanci, gdzie omawiano sprawy organizacyjne i czyniono przygotowania do akcji bojowych. Począwszy od października 1944 r. ukrywał się przed gestapo.

Po wyzwoleniu spod okupacji hitlerowskiej prowadził nadal działalność w ruchu ludowym. Przez pewien czas był przewodniczącym Gminnej Rady Narodowej w Łużnej, a następnie Gromadzkiej w Woli Łużańskiej. Przez kilkanaście lat w tej wiosce pełnił funkcję sołtysa. Był inicjatorem budowy Domu Ludowego i wielu tzw. czynów społecznych. Zmarł 19 kwietnia 1977 w Woli Łużańskiej i został pochowany na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Oprac. A. Wietrzyk