MUZYKA LUDOWA “ŁUŹNIOKI”

Od początku zespołowi regionalnemu towarzyszyła kapela ludowa, przygrywając tancerzom i śpiewakom. Grali w niej najlepsi w okolicy instrumentaliści. Obecnie tradycje te kultywuje z powodzeniem kapela ludowa „Łuźnioki”.

Lista zdobytych przez nią nagród i wyróżnień na wojewódzkich i ogólnopolskich przeglądach oraz konkursach jest bardzo długa. Podobnie jest w przypadku solistów instrumentalistów i śpiewaków. Na licznych dyplomach widnieją podpisy komisji artystycznych z całej Polski, łącznie z tą najbardziej prestiżową zdobytą w Zakopanem. Muzycy kapeli zdobywają także indywidualnie laury w kategoriach instrumentalnych.

Kapela, choć powiązana organizacyjnie z Regionalnym Zespołem Pieśni i Tańca, bardzo często występuje samodzielnie, wykonując melodie Pogórza. W skład zespołu wchodzą tradycyjne instrumenty,: I i II skrzypce, klarnet, trąbka, i basy oraz okazjonalnie akordeon. Ma to jednak miejsce jedynie w przypadku występów nie konkursowych, oraz podczas prób zespołu.