KONTAKT Z URZĘDEM

Urząd Gminy Łużna 

38-322 Łużna 634  

tel. 18 354 30 39
18 354 39 22
18 354 31 66
fax. 18 354 30 39

e-mail: gmina@luzna.pl 

https://www.luzna.pl  

Identyfikator ePUAP: /ugluzna/SkrytkaESP

 

Konta bankowe:

Bank Spółdzielczy w Gorlicach o/ Łużna
 – do opłaty skarbowej

– należności za faktury, podatki, opłaty za śmieci
09 8795 1015 2001 0012 7231 0001

– do opłaty za udostępnienie danych osobowych:
63 8795 1015 2001 0016 2043 0001

– do wpłat wadium
57 8795 1015 2002 1312 7231 0002