KONTAKT Z URZĘDEM

 Urząd Gminy Łużna 

38-322 Łużna 634  

tel. 18 354 30 39
      18 354 39 22
     18 354 31 66
fax. 18 354 30 39

 
 
 
Identyfikator ePUAP: ugluzna
 
 
 

Konta bankowe:

Bank Spółdzielczy w Gorlicach o/ Łużna
 – do opłaty skarbowej 

 – należności za faktury, podatki, opłaty za śmieci
 09 8795 1015 2001 0012 7231 0001

 – do opłaty za udostępnienie danych osobowych:
 63 8795 1015 2001 0016 2043 0001

– do wpłat wadium
57 8795 1015 2002 1312 7231 0002