MSZANKA

Brak jest informacji źródłowych o czasach powstania wsi Mszanka. Mapa sporządzona przez Józefa Baruta, rejestrująca stan powiatu bieckiego w 1369r., wskazuje, że wieś ta jako jedyna w obrębie Gminy Łużna, stanowiła własność królewską. Wraz z Bystrą i Moszczenica przedzielała ona dobra prywatne (szlacheckie, kościelne), skupione wokół Gorlic i Łużnej. Stąd wniosek, iż była ona mało atrakcyjna dla prowadzenia gospodarki rolnej, co było zapewne skutkiem warunków środowiska przyrodniczego. Mszanka związana była administracją kościelną z Moszczenicą, bowiem parafię z tej wsi erygowano dopiero w 1950r. wydzielając ją z Moszczenicy. Obecny kościół zbudowano w latach 1938-40, w stylu eklektycznym.

Foto. Szkoła Podstawowa w Mszance

W Mszance funkcjonuje Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego położona w centrum wsi oraz Przedszkole Samorządowe. Rok 2003 upłynął pod znakiem przygotowań i obchodów stulecia szkoły. Zaprojektowano logo szkoły i wydano książkę „100 lat Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Mszance”.