ZAJĘCIA W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH

Zajęcia taneczne oraz rytmiczne prowadzone są także poza placówkami znajdującymi się w strukturze GOK. Odbywają się regularnie przez cały rok szkolny. Uczestnicy, to dzieci przedszkolne oraz uczniowie najmłodszych klas szkół podstawowych. Zajęcia mają na celu przygotowanie ich do późniejszej działalności w zespołach artystycznych. Grupy uczestniczą czynnie w życiu kulturalnym placówek edukacyjnych występując podczas różnego rodzaju uroczystości. Prowadzony jest ciągły nabór do tych grup , a ich powstawanie zależne jest jedynie od ilości chętnych do uczestniczenia w zajęciach.