Gmina

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO 2023

W terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. można złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego w gospodarstwie rolnym w 2023 roku wynosi 132 zł (110 x 1,20 zł) z 1 ha użytków rolnych.

Obowiązuje również dodatkowy limit ustalony jako 48-krotność stawki podstawowej na każdą dużą jednostkę przeliczeniową (DJP) bydła wg stanu średniorocznego za rok poprzedzający. (czyli w 2023 roku będą brane pod uwagę stany średnioroczne bydła z 2022 roku).

Do wniosku należy dołączyć faktury dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 01.08.2022r. do 31.01.2023 r.

 Hodowcy bydła do wniosku muszą załączyć również zaświadczenie od kierownika biura powiatowego ARiMR potwierdzające ilość sztuk bydła w przeliczeniu na DJP w roku poprzednim.

Wnioski o zwrot podatku mogą składać właściciele lub dzierżawcy użytków rolnych o powierzchni powyżej 1 ha. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili we wniosku pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w kwietniu 2023 r. przelewem na podany we wniosku nr rachunku bankowego.lub gotówką w kasie banku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Łużna (pok. nr 12) lub pod numerem telefonu 18 3543922 w.312

Wniosek o zwrot paliwa

.pdf
Pobierz plik

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

.pdf
Pobierz plik

Wykaz faktur

.docx
Pobierz plik