Gmina

ZAWIADOMIENIE O LXXIV SESJI RADY GMINY ŁUŻNA

Przewodniczący Rady Gminy Łużna zaprasza na LXXIV Sesję Rady Gminy Łużna, która odbędzie się 26 lutego 2024 roku (poniedziałek) o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Łużna.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie ważności obrad.
 2. Zgłoszenie ewentualnych zmian do proponowanego porządku obrad i ich przegłosowanie.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2024 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na 2024 rok Nr LXXII/546/23 Rady Gminy Łużna z dnia 18 grudnia 2023 roku.
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LXXII/545/23 Rady Gminy Łużna z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łużna.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Samorządowym Żłobku “Zakątek Malucha w Łużnej” prowadzonym przez Gminę Łużna oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób  doznających przemocy domowej Gminy Łużna na lata 2024-2028.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego pod nazwą “Korpus Wsparcia Seniorów Gminy Łużna 2024”
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łużna.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia regulaminu placu targowego w Łużnej.
 11. Sprawozdanie Wójta ze swojej pracy w okresie międzysesyjnym.
 12. Informacja o złożonych interpelacjach.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.

ZAWIADOMIENIE O LXXIV SESJI RADY GMINY ŁUŻNA

.pdf
Pobierz plik