Gmina

”TRANSLOKACJA MUROWANEJ KAPLICZKI SŁUPOWEJ Z FIGURĄ UPADAJĄCEGO CHRYSTUSA”

Kapliczka wzniesiona ok. poł. XIX wieku w pobliżu tzw. starej drogi , na brzegu potoku Łużnianka , stanowi  istotną wartość historyczną oraz estetyczną dla krajobrazu kulturowego gminy Łużna.

Jak można dowiedzieć się z dawnych legend i zapisów powstała w dowód wdzięczności za ustanie epidemii cholery. Kapliczka wykonana jest z kamienia, otynkowana, pokryta gontem z żeliwnym krzyżem na daszku. Wewnątrz znajdował się obraz Matki Boskiej Różańcowej oraz rzeźba Chrystusa upadającego pod krzyżem. Kapliczka znajdowała się nad brzegiem potoku , w miejscu mało widocznym oraz na zagrażającym osuwisku. Dzięki uprzejmości Państwa Teresy i Józefa Janusz kapliczka zyskała nowe usytuowanie.
W zakres prac konserwatorsko- restauratorskich wraz z robotami budowlanymi weszły:

  • Inwentaryzacja  fotograficzna i pomiarowa
  • Usuniecie wypraw tynkarskich, zdjęcie dachu
  • Rozebranie kapliczki, segregacja materiału do powtórnego wykorzystania , czyszczenie kamieni i cegły
  • Transport materiału na nowe miejsce i uporządkowanie terenu po pracach rozbiórkowych
  • Wykonanie izolacji , rekonstrukcja murów, odtworzenie gontowego pokrycia dachu
  • Restauracja metalowego krzyża, wykonanie wypraw tynkarskich
  • Konserwacja połączona z częściową rekonstrukcją elem. drewnianych, stylowych okien oraz figury krzyża
  • Prace wykończeniowe oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

Wykonawcą prac była firma ARStec Pracownia Plastyczna i Konserwatorska z siedzibą w Nowym Sączu, a całość zadania finansowana z budżetu gminy Łużna.