Gmina

OGŁOSZENIE SOŁTYSA SOŁECTWA ŁUŻNA W SPRAWIE ZEBRANIA WIEJSKIEGO

Sołtys Sołectwa Łużna zwołuje zebranie wiejskie na 21.05.2024 r. (wtorek) godz. 18:00 w GOK Łużna. Tematem zebrania będzie zmiana przeznaczenia Funduszu Sołeckiego.