Gmina

FUNDUSZ KOMPENSACYJNY ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

 

6 września weszły w życie przepisy tworzące Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych, zapewniający szybką, pozasądową ścieżkę rekompensat dla osób, które podczas pobytu w szpitalu doznały uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo uległy zakażeniu szpitalnemu. W przypadku śmierci pacjenta o świadczenie mogą ubiegać się członkowie jego rodziny.

 

Więcej informacji – KLIKNIJ TUTAJ