Gmina

Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Łużna

W ramach realizacji II etapu zadania “Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Łużna” współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych rozpoczęta została modernizacja drogi gminnej Wola Łużańska – Szalowa – Ujechane K-270808 w m. Wola Łużańska  km 0+000 – 0+820. W zakres robót budowlanych wchodzi  rozbiórka istniejącej (zniszczonej) warstwy ścieralnej, w razie potrzeby lokalna wymiana warstw konstrukcji istniejącej drogi oraz podbudowy zasadniczej, odtworzenie warstwy bitumicznej z mieszanki mineralno asfaltowej typu SMA 16 JENA oraz wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.