Gmina

KOMUNIKAT DO MIESZKAŃCÓW POWIATU GORLICKIEGO PRZYJMUJĄCYCH UCHODŹCÓW Z UKRAINY

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Łużna, którzy udzieli schronienia uchodźcom z Ukrainy, o zgłaszanie tego faktu do Urzędu Gminy Łużna, z podaniem następujących danych:

 
• data przekroczenia granicy
• miejsce pobytu i data przyjęcia uchodźcy
• dokument tożsamości bądź inny (np. Karta Polaka)
• numer telefonu osoby udzielającej pomocy mieszkaniowej
 
Numer kontaktowy Urzędu gminy dla osób zgłaszających pobyt uchodźców w obiektach na terenie Gminy Łużna:
Urząd Gminy Łużna,
tel.: 18 3543039 wew. 303