Gmina

JUŻ PŁYWAM

Gmina Łużna pozyskała dofinansowanie na realizację programu nauki pływania dla dzieci „Już pływam” w kwocie 15 910, 00 zł.  Wartość całego zadania to 45 420,00 zł. To już kolejna edycja tego programu realizowana przez nasz samorząd.

Projekt obejmuje naukę pływania dla 60 uczniów klas I – III szkół podstawowych z Gminy Łużna  i realizowany będzie w formie zajęć pozalekcyjnych w okresie od kwietnia  do czerwca 2023 r. Jeden kurs obejmie dziesięć 90-minutowych wejść na pływalnię (2 godziny lekcyjne). Zajęcia odbywają się w 15-osobowych grupach.

W tegorocznej edycji programu Województwo Małopolskie na realizację programu przeznaczyło środki finansowe w kwocie 1 400 000 zł i udzieliło wsparcia finansowego 100 gminom.

Pływanie ma niewątpliwie pozytywny wpływ na zdrowie i prawidłowy rozwój organizmu, korektę wad postawy, poprawę koordynacji ruchowej oraz kształtowanie się charakteru. Ponadto realizacja tego typu zajęć przekłada się w przyszłości na wzrost bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na różnego rodzaju zbiornikach wody – czytamy w uzasadnieniu programu.

Projekt, ma na celu mądre i aktywne zagospodarowanie czasu wolnego młodych po zakończeniu zajęć lekcyjnych jak i upowszechnianie kultury fizycznej w regionie i promowanie aktywności ruchowej, stwarzając tym samym szansę dla rozwoju sportowych talentów.