Gmina

VII AKCJA SPRZĄTANIA CMENTARZY Z I WOJNY ŚWIATOWEJ

W dniu 6 października 2022 roku na Cmentarzu Wojennym nr 123 w Łużnej, miała miejsce VII  już akcja sprzątania cmentarzy z okresu I Wojny Światowej, organizowana przez Jacka Witasa – Prezesa Koła PTTK nr 8 Klubu Górskiego “Orły” przy Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie przy współpracy Gminy Łużna. Patronat honorowy nad akcją objęli : Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, oraz  Konsul Generalny Węgier w Krakowie  dr Tibor Gerencsér.

Do akcji włączyli się również funkcjonariusze Karpackiego Oddziału  Straży Granicznej, żołnierze WOT z Tarnowa, młodzież ze szkół z terenu Gminy Łużna ,druhowie z 5 Drużyny harcerskiej „Zahartowani” z Łużnej, a także pracownicy Urzędu Gminy.

Gościem honorowym akcji był Konsul Generalny Węgier w Krakowie  dr Tibor Gerencsér, który wraz z małżonką aktywnie włączył się w prace porządkowe. Cała akcja sprzątania cmentarzy wojennych , w której z roku na rok uczestniczy większa liczba osób, pokazuje jak ważne jest dbanie o miejsca pamięci poległych żołnierzy , który oddali życie wierni żołnierskiej przysiędze. W spotkaniu podsumowującym akcję porządkowania cmentarzy z I Wojny Światowej uczestniczyli Pani Joanna Florkiewicz – Kamieniarczyk Dyrektor Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego,Pani Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś, Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach mł. insp. Dorota Tokarz, gen. bryg. SG Stanisław Laciuga – Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, płk. Erwin Fitz – przedstawiciel Austriackiego Czarnego Krzyża,Państwo Burmistrzowie i Wójtowie : Małgorzata Małuch wójt gminy Sękowa, Ludwin Zbigniew wójt gminy Uście Gorlickie, Wacław Ligęza Burmistrz Bobowej, Jerzy Wałęga wójt gminy Moszczenica, Waldemar Dobrowolski autor wystawy pt „Galicyjskie cmentarze – spojrzenie po stu latach”, a także opiekunowie cmentarzy wojennych z Gładyszowa i Krempnej, konserwatorzy dzieł sztuki i zabytków, oraz uczestnicy akcji porządkowych na cmentarzach wojennych. Płk. Erwin Fitz uhonorował najwyższym odznaczeniem -Austriackim Czarnym Krzyżem, tych, którzy przez długie lata włączają się w opiekę nad cmentarzami wojskowymi z okresu I wojny światowej.
Podsumowaniem  akcji była wystawa fotografii Waldemara Dobrowolskiego. pt. „Galicyjskie cmentarze – spojrzenie po stu latach.”

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w prace porządkowe i zapraszamy za rok.