Gmina

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ZNAKU DZIEDZICTWA EUROPEJSKIEGO BRUKSELA 2022

Delegacja z Gminy Łużna wzięła udział w Ceremonii wręczenia Znaku Dziedzictwa Europejskiego, która odbyła się w dniach 13-14 czerwca w centrum konferencyjnym The EGG w Brukseli.

       Te wyjątkowe wyróżnienia zostały przyznane 11 nowym miejscom i obiektom z całej Europy. Konferencję otworzyła Pani Mariya Gabriel odpowiedzialna w Komisji Europejskiej za innowacje, badania, kulturę i edukację. Dla uczczenia 10. rocznicy Znaku Dziedzictwa Europejskiego w Brukseli odbyła się także całodniowa konferencja, spotkanie koordynatorów krajowych oraz debata młodzieży w ramach Europejskiego Roku Młodzieży 2022. Wydarzenie stworzyło doskonałą możliwość nawiązania kontaktu z decydentami, praktykami zajmującymi się dziedzictwem i kulturą oraz przedstawicielami instytucji europejskich, krajowych i lokalnych, a także innymi ekspertami w dziedzinie dziedzictwa kulturowego. Uczestnicy zostali zaproszeni do zaangażowania się w międzynarodowy dialog podczas którego zostały przedstawione najważniejsze działania, plany i potrzeby związane z promowaniem dziedzictwa kulturowego. Spotkanie krajowych Koordynatorów Europejskiego Znaku Dziedzictwa miało na celu m.in. aktualizację europejskiego kontekstu Dziedzictwa Kulturowego oraz dyskusję na temat Europejskiego Roku Młodzieży 2022.
       Podczas drugiego dnia konferencji delegacja z Gminy Łużna wzięła udział w dwóch panelach dyskusyjnych. Pierwszy z nich odnosił się do tematyki miejsc związanych z tragiczną i trudną historią. W panelu uczestniczyła także Pani Paulina Florianowicz Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Pan Artur Rogulski z Instytutu Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność. Spotkanie stało się idealnym tłem do zaprezentowania Cmentarza Wojennego nr 123 Łużna Pustki i jego nieocenionego znaczenia dla historii Polski oraz całej Europy.  Wartym podkreślenia jest fakt, iż podczas całego wydarzenia wielokrotnie zostało powtórzone jak dużą rolę odgrywa młodzież w przekazywaniu wartości znaku dziedzictwa europejskiego, co też zostało zaznaczone w prezentacji delegacji naszej Gminy. Zaprezentowano jak ważne jest, aby wartości takie jak równość, braterstwo oraz dążenie do pokoju zostały przekazane młodemu pokoleniu, które z naszej przyszłości staje się naszą teraźniejszością.