ZNAK DZIEDZICTWA EUROPEJSKIEGO – WYJAZ DO BRUKSELI