WYBORY SAMORZĄDOWE 2024

1.POSTANOWIENIE NR 41/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU I z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie podziału Gminy Łużna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

 

2.ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 

3.UCHWAŁA NR 25/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 

4.UCHWAŁA NR 26/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 

5.OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁUŻNA z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic mst Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 7 kwietnia 2024 roku. 

 

6.Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 1. ZAWIADOMIENIE o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie
 2. OŚWIADCZENIE O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW ZAMIERZAJĄCEGO ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW TYLKO W JEDNYM WOJEWÓDZTWIE
 3. Oświadczenie Pełnomocnika Wyborczego
 4. Oświadczenie Pełnomocnika Finansowego
 5. WYKAZ OBYWATELI POPIERAJĄCYCH UTWORZENIE KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW

 

7. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia2024 r. 

 1. ZAWIADOMIENIE o utworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej
 2. Oświadczenie Pełnomocnika Wyborczego
 3. Oświadczenie Pełnomocnika Finansowego

 

8. INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r

 1. Zgłoszenie kandydata
 2. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA KANDYDOWANIE
 3. Oświadczenie lustracyjne
 4. INFORMACJA O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO

 

9. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień.7 kwietnia 2024 r. 

 1. ZAWIADOMIENIE o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców
 2. OŚWIADCZENIE O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW ZAMIERZAJĄCEGO ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW TYLKO W JEDNEJ GMINIE LICZĄCEJ DO 20 000 MIESZKAŃCÓW
 3. Oświadczenie Pełnomocnika Wyborczego będącego jednocześnie Pełnomocnikiem Finansowym 

 

10. WYJAŚNIENIA dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

11. Informacja o tworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 1. ZAWIADOMIENIE o utworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej
 2. Oświadczenie Pełnomocnika Wyborczego
 3. Oświadczenie Pełnomocnika Finansowego

 

12.Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 

 

13.Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 

 

14.Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

 1. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
 2. ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2024 R.
 3. Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

 

15.Obwieszczenie Wójta Gminy Łużna z dnia 12 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Łużnej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

16.Uchwała Nr 43/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 

17.Obwieszczenie Starosty Powiatu Gorlickiego z dnia 8 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej w Gorlicach w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

18.Postanowienie Nr 30/2023 Komisarza Wyborczego w Krakowie I z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie podziału województwa małopolskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 

19.Zarządzenie Nr 29/2024 Wójta Gminy Łużna z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki

 

20.Zarządzenie Nr 30/2024 Wójta Gminy Łużna z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych

 

21.Bezpłatny transport osób niepełnosprawnych do i z lokalu wyborczego

 

22.Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji

 1. Obwieszczenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji

 

23. Informacja Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów oraz o terminach losowań kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

 

24. Informacja Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów oraz o terminach losowań kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

 

25. Postanowienie Nr 399/2024 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

26. Postanowienie Nr 398/2024 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

a. Załącznik – skład Gminnej Komisji Wyborczej

 

27. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Łużnej powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach

 

28. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Łużnej powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach

 

29. Harmonogram dyżurów Państwowej Komisji Wyborczej w Gorlicach