WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 1. POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 2. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU OBYWATELI POLSKICH W GŁOSOWANIU W OBWODACH GŁOSOWANIA UTWORZONYCH W KRAJU W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 15 PAŹDZIERNIKA 2023 R.
 3. INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 4. WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA
 5. ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 15 PAŹDZIERNIKA 2023 R.
 6. ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA
 7. OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
 8. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
 9. KODEKS WYBORCZY
 10. ZAŚWIADCZENIE DLA MĘŻA ZAUFANIA, KTÓRY SPEŁNIŁ WARUNKI NIEZBĘDNE DO WYPŁATY DIETY
 11. UCHWAŁA NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SPRAWIE POWOŁYWANIA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W OBWODACH GŁOSOWANIA UTWORZONYCH W KRAJU, W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 12. UCHWAŁA NR 50/2023 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
 13. ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH
 14. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ O OKRĘGACH WYBORCZYCH W WYBORACH
 15. UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ O ZARZĄDZENIU REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWEGO W SPRAWACH O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA PAŃSTWA
 16. UCHWAŁA NR 71/2023 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘW SPRAWIE POWOŁYWANIA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W OBWODACH GŁOSOWANIA UTWORZONYCH W KRAJU, W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 17. UCHWAŁA NR 64/2023 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SPRAWIE WYTYCZNYCH DLA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH DOTYCZĄCYCH SPRAWDZENIA W SYSTEMIE TELEINFORMATYCZNYM ZGODNOŚCI ARYTMETYCZNEJ DANYCH ZAWARTYCH W PROJEKTACH PROTOKOŁÓW GŁOSOWANIA I W PROTOKOŁACH GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 15 PAŹDZIERNIKA 2023 R.
 18. UCHWAŁA NR 65/2023 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SPRAWIE WZORU ZAŚWIADCZENIA DLA MĘŻA ZAUFANIA
 19. UCHWAŁA NR 66/2023 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SPRAWIE WZORU ZAŚWIADCZENIA DLA OBSERWATORA SPOŁECZNEGO
 20. UCHWAŁA NR 67/2023 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SPRAWIE WZORU ZAŚWIADCZENIA USPRAWIEDLIWIAJĄCEGO NIEOBECNOŚĆ W PRACY WYKONYWANIEM ZADAŃ MĘŻA ZAUFANIA
 21. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WYMAGAŃ W ZAKRESIE OCHRONY LOKALI OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W CZASIE PRZERWY W GŁOSOWANIU SPOWODOWANEJ NADZWYCZAJNYMI WYDARZENIAMI
 22. USTAWA O REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM
 23. ZGŁOSZENIE KANDYDTA NA CZŁONKA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
 24. USTAWA Z DNIA 14 MARCA 2003 R. O REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM
 25. ZARZĄDZENIE NR 107/2023 WÓJTA GMINY ŁUŻNA Z DNIA 4 WRZEŚNIA 2023 R. W SPRAWIE POWOŁANIA KOORDYNATORA GMINNEGO DS. INFORMATYKI
 26. POSTANOWIENIE NR 229/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU I Z DNIA 23 SIERPNIA 2023 R. ZMIENIAJĄCE POSTANOWIENIE W SPRAWIE PODZIAŁU GMINY ŁUŻNA NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA, USTALENIA ICH NUMERÓW, GRANIC ORAZ SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
 27. BEZPŁATNY TRANSPORT OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO I Z LOKALU WYBORCZEGO
 28. ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
 29. KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z USTAWĄ Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. KODEKS WYBORCZY
 30. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁUŻNA Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2023 R.
 31. INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU I Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2023 R. 
 32. PROTOKOŁY Z LOSOWANIA SKŁADU OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
 33. POSTANOWIENIE NR 311/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU I Z DNIA  25 WRZEŚNIA 2023 R.
 34. POSTANOWIENIE NR 313/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU I Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2023 R.
 35. UCHWAŁA NR 211/2023 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2023 R.
 36. REGULAMIN OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH POWOŁANYCH DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWEGO ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 15 PAŹDZIERNIKA 2023 R.
 37. POSTANOWIENIE NR 341/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU I Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2023 R. W SPRAWIE ZMIANY W SKŁADZIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 5 W GMINIE ŁUŻNA
 38. POSTANOWIENIE NR 483/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU I Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 2023 R. W SPRAWIE ZMIANY W SKŁADZIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 4 W GMINIE ŁUŻNA