WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2024

1.Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

 

2. Obwieszczenie Wójta Gminy Łużna z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego

 

3. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 marca 2024 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

 

4. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

a) Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

b) Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

c) Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

 

5. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

 

6. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

 

7. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

 

8. Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 26 w Nowym Sączu z dnia 29 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach Rejonowej Komisji Wyborczej

 

9. Obwieszczenie Wójta Gminy Łużna z dnia 10 maja 2024 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania

 

10. Informacja Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 13 maja 2024 r.

 

11. Bezpłatny transport osób niepełnosprawnych do i z lokalu wyborczego 

 

12. Zarządzenie Nr 58/2024 Wójta Gminy Łużna z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki

 

13. Zarządzenie Nr 59/2024 Wójta Gminy Łużna z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych

 

14. Protokół z losowania składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1

 

15. Protokół z losowania składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5

 

16. Protokół z losowania składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7

 

17. Protokół z losowania składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8

 

18. Protokół z losowania składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9

 

19. Postanowienie Nr 870/2024 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

a) Załącznik nr 60

 

20. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie z dnia 16 maja 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 10

 

21. Postanowienie Nr 1006/2024 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w gminie Łużna

 

22. Postanowienie Nr 1007/2024 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w gminie Łużna

 

23. Postanowienie Nr 1027/2024 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w gminie Łużna

 

24. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie z dnia 16 maja 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 10