WÓJT

WÓJT GMINY ŁUŻNA

mgr Mariusz Tarsa

 

pokój Nr 110

tel. 18 354-3922   wew. 120

łączy sekretariat

 

tarsam@luzna.pl