ORGANIZACJA URZĘDU

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU GMINY ŁUŻNA:

Wójt gminy;

Mariusz Tarsa

– pokój Nr 110; tel. 18 354-3922;

łączy sekretariat

gmina@luzna.pl

Sekretarz gminy;

Teresa Burkot

– pokój Nr 112; tel. 18 354-3922; wew. 112

burkott@luzna.pl

Skarbnik gminy;

Iwona Wiktorek

– pokój Nr 109; tel. 18 354-3922; wew. 109

wiktoreki@luzna.pl

Urząd Stanu Cywilnego;

Małgorzata Król-Hudzik

Dawid Wresiło

– pokój Nr 2; tel. 18 354-3922; wew. 302
– pokój Nr 3; tel. 18 354-3922; wew. 303

krolm@luzna.pl

wresilod@luzna.pl

Ewidencja ludności, Stanowisko pracy ds. Kadrowych,
Inspektor Ochrony Danych Osobowych;

Dawid Wresiło

– pokój Nr 3; tel. 18 354-3922; wew. 303

wresilod@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej oraz archiwum;

Małgorzata Król-Hudzik
(zastępstwo Katarzyna Rząca)

– pokój Nr 2; tel. 18 354-3922; wew. 302

krolm@luzna.pl

rzacak@luzna.pl

 

Stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego i cmentarzy komunalnych;

Łukasz Kwaśnik

– pokój Nr 4; tel. 18 354-3922; wew. 304

kwasnikl@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. Wodno – kanalizacyjnej;

Małgorzata Cetnarowska

– pokój Nr 7; tel. 18 354-3922; wew. 307

cetnarowskam@luzna.pl 

Stanowisko pracy ds. Rolnictwa, Leśnictwa, Eko-Doradca;

Daniel Klimek

– pokój Nr 7; tel. 18 354-3922; wew. 307

klimekd@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska oraz utrzymania czystości i porządku;

Joanna Drożdż

– pokój Nr 7; tel. 18 354-3922; wew. 308

drozdzj@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i rewitalizacji;

Marian Boruch

– pokój Nr 9; tel. 18 354-3922; wew. 309

boruchm@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. remontów i modernizacji obiektów gminnych;

Maria Waląg

– pokój Nr 10; tel. 18 354-3922; wew. 310

walagm@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. Inwestycji, budowy oraz modernizacji dróg i mostów;

Miłosz Passoń

– pokój Nr 10; tel. 18 354-3922; wew. 310

passonm@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej, zaświadczeń;

Barbara Ziobrowska,

Maria Żarnowska-Tokarska

– pokój Nr 11; tel. 18 354-3922;

wew. 311; ziobrowskab@luzna.pl

wew. 313; zarnowskam@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. promocji; akcyza

Anna Sitarz

pokój Nr 12; tel. 18 354-3922; wew. 312

sitarza@luzna.pl

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i opieki nad zabytkami;

Anna Górska

– pokój Nr 102; tel. 18 354-3922; wew. 102

gorskaa@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych oraz obsługi GKRPA;

Paulina Kwaśniak-Karp

– pokój Nr 102; tel. 18 354-3922; wew. 101

karpp@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy, organizacji pozarządowych, kultury fizycznej i sportu;

Halina Stępień

– pokój Nr 103; tel. 18 354-3922; wew. 103

stepienh@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej;

Sylwia Iwańska,

Elżbieta Michalik,

Krystyna Świniarska,

Paulina Mól

– pokój Nr 107; tel. 18 354-3922;

wew. 202; iwanskas@luzna.pl

wew. 107; michalike@luzna.pl

wew. 106; swiniarskak@luzna.pl

wew. 108; molp@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu oraz zaopatrzenia w materiały i sprzęt biurowy;

Barbara Rafa

-pokój Nr 111; tel. 18 354-3922; wew. 111

rafab@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami;

Ewelina Sobolewska

– pokój Nr 115; tel. 18 354-3922; wew. 114

sobolewskae@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. wojskowych, obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz ochrony przeciwpożarowej;

Elżbieta Madej

– pokój Nr 204; tel. 18 354-3922; wew. 204

madeje@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. informatyki;

Damian Pruchnicki

– pokój Nr 204; tel. 18 354-3922; wew. 204

informatyk@luzna.pl

Radca prawny;

Izabela Piotrowska – Mruk

Konrad Katarzyński