ORGANIZACJA URZĘDU

 

 

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU GMINY ŁUŻNA:

Wójt gminy;

Mariusz Tarsa

– pokój Nr 110; tel. 18 354-3922;

łączy sekretariat

gmina@luzna.pl

Sekretarz gminy;

Teresa Burkot

– pokój Nr 112; tel. 18 354-3922; wew. 129

burkott@luzna.pl

Skarbnik gminy;

Iwona Wiktorek

– pokój Nr 109; tel. 18 354-3922; wew. 127

wiktoreki@luzna.pl

Urząd Stanu Cywilnego;

Małgorzata Król-Hudzik

Dawid Wresiło

– pokój Nr 2; tel. 18 354-3922; wew. 137

krolm@luzna.pl

– pokój Nr 3; tel. 18 354-3922; wew. 138

wresilod@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. kadrowych, ewidencji ludności i dowodów osobistych,
Inspektor Ochrony Danych Osobowych;

Dawid Wresiło

– pokój Nr 3; tel. 18 354-3922; wew. 138

wresilod@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej oraz archiwum;

Małgorzata Król-Hudzik

– pokój Nr 2; tel. 18 354-3922; wew. 137

krolm@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego oraz cmentarzy komunalnych;

Łukasz Kwaśnik

– pokój Nr 4; tel. 18 354-3922; wew. 139

kwasnikl@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. kontroli środowiskowej

Dominika Brudzisz

– pokój Nr 4; tel. 18 354-3922; wew. 139

brudziszd@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. wodno – kanalizacyjnych;

Małgorzata Cetnarowska

– pokój Nr 7; tel. 18 354-3922; wew. 141

cetnarowskam@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. rolnictwa, leśnictwa, Eko-Doradca;

Daniel Klimek

– pokój Nr 7; tel. 18 354-3922; wew. 140

klimekd@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska oraz utrzymania czystości i porządku;

Joanna Drożdż

– pokój Nr 7; tel. 18 354-3922; wew. 147

drozdzj@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i rewitalizacji;

Marian Boruch

– pokój Nr 9; tel. 18 354-3922; wew. 142

boruchm@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. remontów i modernizacji obiektów gminnych;

Maria Waląg

– pokój Nr 10; tel. 18 354-3922; wew. 143

walagm@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. inwestycji, budowy oraz modernizacji dróg i mostów;

Miłosz Passoń

– pokój Nr 10; tel. 18 354-3922; wew. 143

passonm@luzna.pl

Stanowiska pracy ds. księgowości podatkowej, zaświadczeń;

Barbara Ziobrowska,

Maria Żarnowska-Tokarska

– pokój Nr 11; tel. 18 354-3922;

wew. 146; ziobrowskab@luzna.pl

wew. 144; zarnowskam@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. promocji, obsługi BIP, akcyza

Anna Sitarz

(zastępstwo Damian Pruś)

pokój Nr 12; tel. 18 354-3922; wew. 145

sitarza@luzna.pl

prusd@luzna.pl

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i opieki nad zabytkami oraz miejscami pamięci;

Anna Górska

– pokój Nr 102; tel. 18 354-3922; wew. 122

gorskaa@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych oraz obsługi GKRPA;

Paulina Kwaśniak-Karp

– pokój Nr 102; tel. 18 354-3922; wew. 121

karpp@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy

Halina Stępień

– pokój Nr 103; tel. 18 354-3922; wew. 123

stepienh@luzna.pl

Stanowiska pracy ds. księgowości budżetowej;

Sylwia Górka,

Elżbieta Michalik,

Krystyna Świniarska,

Paulina Mól

– pokój Nr 107; tel. 18 354-3922;

wew. 125; iwanskas@luzna.pl

wew. 124; michalike@luzna.pl

wew. 124; swiniarskak@luzna.pl

wew. 126; molp@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu;

Barbara Rafa

-pokój Nr 111; tel. 18 354-3922; wew. 120

rafab@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami;

Ewelina Sobolewska

– pokój Nr 115; tel. 18 354-3922; wew. 130

sobolewskae@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. wojskowych, obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz ochrony przeciwpożarowej;

Elżbieta Madej

– pokój Nr 204; tel. 18 354-3922; wew. 132

madeje@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. informatyki;

Damian Pruchnicki

– pokój Nr 204; tel. 18 354-3922; wew. 132

informatyk@luzna.pl

Radca prawny;

Izabella Piotrowska – Mruk

Konrad Katarzyński