INFORMACJE

MAŁOPOLSKA PAMIĘTA – ZACHOWANIE MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ

W dniu 29.08.2022 roku zakończone zostało zadanie pn. „Prace konserwatorskie przy drewnianych elementach cmentarza wojennego nr 123 Łużna- Pustki”, w ramach konkursu „ Małopolska Pamięta- zachowanie miejsc pamięci narodowej”. Kwota dofinansowania z budżetu Województwa Małopolskiego wyniosła 11 000 zł., a pozostała kwota 20 000 zł. pochodziła z budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. W ramach zadania wykonano impregnację drewnianych elementów ogrodzenia tj. brama główna oraz  panele ogrodzenia frontowego. Gruntownej impregnacji poddanych zostało 400 szt. krzyży nagrobnych .Wykonano i zamontowano również tablicę informująca o otrzymanym dofinansowaniu.