KOMISJE RADY GMINY

 
 
Komisja Rewizyjna
 • Magdalena Mituś – Przewodnicząca Komisji
 • Grzegorz Kosiński – Członek Komisji
 • Andżelika Hudzik – Członek Komisji
 • Katarzyna Zych – Członek Komisji
 • Grzegorz Zięba – Członek Komisji
 • Tomasz Parat – Członek Komisji
 • Krzysztof Broński – Członek Komisji
 • Piotr Szczerba – Członek Komisji

 

Komisja Budżetu i Finansów

 • Łukasz Turski – Przewodniczący Komisji
 • Sławomir Kostrzewa – Zastępca Przewodniczącego Komisji
 • Józef Bogusz – Członek Komisji
 • Piotr Szczerba – Członek Komisji
 • Natalia Dusza – Członek Komisji
 • Magdalena Mituś – Członek Komisji
 • Katarzyna Zych – Członek Komisji
 • Andżelika Hudzik – Członek Komisji
 • Grzegorz Kosiński – Członek Komisji

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Gminnej

 • Piotr Szczerba – Przewodniczący Komisji
 • Barbara Tabiś – Zastępca Przewodniczącego Komisji
 • Sławomir Kostrzewa – Członek Komisji
 • Magdalena Mituś – Członek Komisji
 • Tomasz Parat – Członek Komisji
 • Józef Bogusz – Członek Komisji
 • Krzysztof Broński – Członek Komisji
 • Katarzyna Zych – Członek Komisji
 • Grzegorz Zięba – Członek Komisji
 
 

Komisja Edukacji, Sportu, Kultury i Samorządności

 • Grzegorz Kosiński – Przewodniczący Komisji
 • Natalia Dusza – Zastępca Przewodniczącego Komisji
 • Barbara Tabiś – Członek Komisji
 • Józef Bogusz – Członek Komisji
 • Krzysztof Broński – Członek Komisji
 • Łukasz Turski – Członek Komisji
 • Katarzyna Zych – Członek Komisji
 • Andżelika Hudzik – Członek Komisji
 • Krzysztof Kotowicz – Członek Komisji

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 • Krzysztof Kotowicz – Przewodniczący Komisji
 • Barbara Tabiś – Członek Komisji
 • Łukasz Turski – Członek Komisji
 • Katarzyna Zych – Członek Komisji
 • Andżelika Hudzik – Członek Komisji