KOMISJE RADY GMINY

Komisja Rewizyjna

 • Krystian Szura – Przewodniczący Komisji
 • Iwona Hyziak – Zastępca Przewodniczącego Komisji
 • Krzysztof Zobek
 • Piotr Wojna
 • Grzegorz Wałęga

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 • Grzegorz Wałęga – Przewodniczący Komisji
 • Piotr Wojna – Zastępca Przewodniczącego Komisji
 • Barbara Tabiś
 • Łukasz Turski
 • Krzysztof Zobek

 

Komisja Budżetu i Finansów

 • Łukasz Turski – Przewodniczący Komisji
 • Beata Tarsa
 • Piotr Szczerba
 • Barbara Tabiś
 • Krzysztof Kotowicz
 • Józef Bogusz
 • Magdalena Mituś
 • Maria Ślawska
 • Katarzyna Zych

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Gminnej

 • Piotr Szczerba – Przewodniczący Komisji
 • Katarzyna Zych – Zastępca Przewodniczącego Komisji
 • Grzegorz Wałęga
 • Beata Tarsa
 • Krystian Szura
 • Piotr Wojna
 • Józef Bogusz
 • Barbara Tabiś
 • Magdalena Mituś

 

Komisja Edukacji, Sportu, Kultury i Samorządności

 • Katarzyna Zych – Przewodnicząca Komisji
 • Beata Tarsa – Zastępca Przewodniczącego Komisji
 • Józef Bogusz
 • Łukasz Turski
 • Iwona Hyziak
 • Maria Ślawska
 • Magdalena Mituś
 • Krzysztof Kotowicz
 • Piotr Szczerba