RADA GMINY

RADA GMINY ŁUŻNA IX KADENCJI 2024 – 2029

GRZEGORZ KOSIŃSKI

Łużna

Przewodniczący Rady Gminy

KRZYSZTOF KOTOWICZ

Łużna

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy

MARIA ŚLAWSKA

Szalowa

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy

KRYSTIAN SZURA

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Szalowa

GRZEGORZ WAŁĘGA

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Łużna

ŁUKASZ TURSKI

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

Łużna

PIOTR SZCZERBA

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Gminnej

Wola Łużańska

KATARZYNA ZYCH

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Sportu, Kultury i Samorządności

Mszanka

MAGDALENA MITUŚ

Mszanka

IWONA HYZIAK

Szalowa

KRZYSZTOF ZOBEK

Bieśnik

PIOTR WOJNA

Łużna

BARBARA TABIŚ

Łużna

BEATA TARSA

Wola Łużańska

JÓZEF BOGUSZ

Biesna