RADA GMINY

RADA GMINY ŁUŻNA VIII KADENCJI
KADENCJI 2018 – 2024

TOMASZ PTASZEK

Wola Łużańska

Przewodniczący Rady Gminy

SŁAWOMIR KOSTRZEWA

Szalowa

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy

1. MAGDALENA MITUŚ

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Mszanka

 

2. KRZYSZTOF KOTOWICZ

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Łużna

 

3. GRZEGORZ KOSIŃSKI

Przewodniczący Komisji Edukacji, Sportu, Kultury i Samorządności

Łużna

 

4. PIOTR SZCZERBA

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Gminnej

Wola Łużańska

 

5. ŁUKASZ TURSKI

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

Łużna

 

6. KATARZYNA ZYCH

Mszanka

 

7. GRZEGORZ ZIĘBA

Łużna

 

8. BARBARA TABIŚ

Łużna

 

9. TOMASZ PARAT

Szalowa

 

10. ANDŻELIKA HUDZIK

Łużna

 

11. NATALIA DUSZA

Szalowa

 

12. KRZYSZTOF BROŃSKI

Bieśnik

 

13. JÓŻEF BOGUSZ

Biesna