RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH DLA GMINY ŁUŻNA.

Ponad 4 miliony złotych trafiło do Gminy Łużna w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki te zostaną przeznaczone na budowę kanalizacji w centrum miejscowości Łużna oraz remont budynku tzw. „starej poczty.”

W sobotę 19 grudnia do Łużnej zjechali włodarze gmin które wsparte zostały przez Fundusz Inwestycji Lokalnych. Symbolicznego wręczenia czeków w imieniu Pana Premiera RP dokonali wspólnie Pani Barbara Bartuś – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz Pan Łukasz Kmita – Wojewoda Małopolski. Gmina Łużna otrzymała największe dofinansowanie spośród gmin powiatu gorlickiego – jest potężny zastrzyk finansowy w kwocie 4 178 171zł.

Pozostałe gminy które otrzymały dofinansowanie to: Bobowa – 4mln zł., Uście Gorlickie 1 mln zł. oraz Ropa 1 mln zł.

Dzięki wsparciu z RFIL wybudowane zostanie prawie 15 kilometrów kanalizacji oraz własna nowoczesna oczyszczalnia ścieków. Kwota 4 mln złotych, to ogromny zastrzyk finansowy wobec kosztów całej inwestycji, która opiewa na około 7,5 mln złotych.

Czytaj więcej: >>>TUTAJ<<<