PRZEBUDOWA CENTRUM WSI ŁUŻNA – II ETAP

 

 

Operacja pn. “Przebudowa centrum wsi Łużna – II etap” współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przedmiotem operacji jest budowa małego i dużego parkingu wraz z systemem kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci podziemnych jak również budowa oświetlenia zewnętrznego przy kościele parafialnym w Łużnej.

W ramach projektu wybudowano parking dla samochodów osobowych ze 118 miejscami postojowymi na “dużym” parkingu oraz 19 miejscami postojowych na “małym” parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Nawierzchnie jezdni manewrowej na parkingu wykonano z kostki granitowej.

Realizowana przez Gminę Łużna operacja prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury” tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty  następujący cel: “Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę parkingu przy kościele parafialnym w ramach przebudowy centrum wsi Łużna zgodnie z celem wspierania lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich”.