Gmina

Komputery w ramach Grantu PPGR trafiły do mieszkańców Gminy Łużna

Mieszkańcy Gminy Łużna, których krewni pracowali dawniej w zlikwidowanych gospodarstwach PGR otrzymali na własność nowy sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.

Wszystko to, dzięki programowi „Granty PPGR” realizowanemu przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Jest on ukierunkowany na wsparcie w rozwoju cyfrowym dzieci i wnuków byłych pracowników PGR-ów, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi, a resztą gmin.

Jak podkreślają realizatorzy programu pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a jednym z nich jest nauka zdalna na terenach popegeerowskich. Ujawniła ona deficyt sprzętu komputerowego czyutrudnienia w dostępie doInternetu, co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Projekt „Granty PPGR” stawia za cel wyeliminowanie tych ograniczeń. W przekazaniu sprzętu uczestniczył Wójt Gminy Łużna Mariusz Tarsa –Wszyscy wiemy jak ważna w dzisiejszych czasach jest komunikacja. Cieszymy się, iż możemy w jakimś stopniu ułatwić wam zdobywanie wiedzy przy wsparciu nowoczesnego sprzętu – mówił Mariusz Tarsa.

Łącznie w Polsce 1604 gminy złożyły wnioski o dofinansowanie w projekcie „Granty PPGR”. Otrzymały one na ten cel ponad 586 mln zł. Do uczniów trafiło 215 399 komputerówi laptopów, 3 221 tabletów. Ponad 31 mln zł zostanie przeznaczonych na zakup potrzebnego oprogramowania.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014    -2020,
Oś V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.