PARADA KULTUR POGRANICZA “WIANKI”

Gminny Ośrodek Kultury oraz Towarzystwo Teatru i Chóru Włościańskiego organizują na terenie swojego działania wiele impreza kulturalnych o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim a nawet międzynarodowym.
Jedną z nich jest organizowana corocznie Parada Kultur Pogranicza „Wianki” Pomysł jej organizowania powstał z potrzeby integrowania społeczeństw z miejscowości leżących bezpośrednio po obu stronach granicy polsko – słowackiej. Jednakże po realizacji pierwszej edycji imprezy postanowiono nieco zmienić jej formułę odczytując pojęcie „pogranicze” nie jako styk dwóch państw, ale styk kultur współistniejących na terenie szeroko pojętego Pogórza . Stąd obecność na imprezie przedstawicieli Łemków, Romów, Bojków i Pogórzan.

Impreza oprócz swoich walorów kulturalnych pozwala na konfrontacje dokonań artystycznych zespołów ludowych, poznanie rodzimych tradycji obrzędowych, kulinarnych, rękodzieła, sztuki ludowej i rzemiosła. Ze względu na udział licznej grupy osób przyjezdnych, jest ona doskonałą formą promocji Gminy.
Przy tej okazji można dodatkowo zapoznać się z pamiątkami kultury materialnej znajdującymi się na terenie gminy Łużna, do których należą między innymi cmentarze wojskowe z okresu I Wojny Światowej z największym z nich, położonym na wzgórzu Pustki cmentarzu Nr 123, z odbudowaną w 2014 roku kaplicą cmentarną – gontyną. Wart odwiedzenia jest również barokowy kościół p.w. Św. Michała Archanioła oraz dziewiętnastowieczny zespół parkowo – dworski w Szalowej.