ORKIESTRA DĘTA TOWARZYSTWA MUZYCZNEGO “KAPELA” W SZALOWEJ

ORKIESTRA DĘTA TOWARZYSTWA MUZYCZNEGO “KAPELA” W SZALOWEJ

 

  Początki “Kapeli Szalowskiej” sięgają XVIII w., szczególnie intensywnie działała na przełomie XVIII i XIX w., a kres jest istnieniu przyniosły wypadki rabacji galicyjskiej. Odrodziła się już u progu okresu autonomii galicyjskiej – w 1868 r. Związana była z kościołem, tu też najczęściej występowała, wykonując arie, motety, offertoria, msze itd., ale także nie obcy był jej repertuar o charakterze dworskim, wykonywany na uroczystościach dworskich w Łużnej czy Zagórzanach. Koncertowała także kapela na odpustach, weselach i innych imprezach ludowych. Prym wśród muzyków wiedli przedstawiciele rodzin Dąbrowskich, Nawrockich, Sroczyńskich czy Surzyńskich.  

Logo Towarzystwa Muzycznego Kapela

 

Pomimo pewnego odrodzenia w II połowie XIX wieku następuje upadek kapeli., a to za sprawą trudności w pozyskiwaniu odpowiednio wyszkolonych muzyków. Dlatego pod koniec XIX wieku zaczęto wprowadzać do kapeli instrumenty detę, łatwiejsze do opanowania dla nowych członków orkiestry. Kilku dobrych muzyków wyszkolił na początku wieku kapelmistrz z Czech Józef Maleczka. Kapela mogła już aktywnie uczestniczyć w uroczystościach grunwaldzkich w 1910 r. Tuż przed I wojna światową kapela odzyskała dawna świetność, w znacznej mierze dzięki wysiłkom ówczesnego proboszcza ks. Stanisław Niepokoja oraz organisty, Michała Patera.

Naszywka Towarzystwa Muzycznego Kapela

  Po przerwie spowodowanej wybuchem wojny orkiestra wznowiła działalność w 1920r., pod kierunkiem Mikołaja Dąbrowskiego i Rudolfa Wojny. Orkiestra miała charakter amatorski, jej działalność ograniczała się zaś do występów na uroczystościach kościelnych. Dopiero powstanie w 1935 r. komitetu stawiającego sobie za cel odrodzenie orkiestry spowodowało ożywienie działalności. Dzięki szkoleniom prowadzonym przez Rudolfa Wojnę zwiększył się stan osobowy orkiestry, renowacji poddano wysłużone instrumenty.

 

  I znów wojna przerwała działalność orkiestry. Reaktywowano ja po zakończeniu działań wojennych, a na jej czele stanął Stefan Wojna, syn Rudolfa. Od 1973 r. stoi on na czele Towarzystwa Muzycznego “Kapela”, które sprawuje pieczę nad orkiestra. Zdobycie w końcu lat 70-tych uznania na estradzie amatorskiej zakończyło kłopoty z instrumentami. W latach 1986–88 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Nowym Sączu wyposażył ją bowiem w nowy komplet instrumentów. Dziś orkiestra uświetnia swymi występami uroczystości tak o charakterze religijnym, jak i świeckim, pozostając ze swą 250-letnią tradycją unikatem w skali całego kraju.