OBRADY ZARZĄDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU OSP RP

W piątek 11 czerwca 2021 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej z Biesnej (gm. Łużna, pow. gorlicki) obradował Małopolski Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP. Podczas posiedzenia zatwierdzono sprawozdania oraz poddano analizie plany. Zarząd zajął również stanowisko w sprawie projektu ustawy o OSP a także uhonorowano zasłużonych strażaków

Posiedzeniu przewodniczył Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP dh Krzysztof Kosiba. W posiedzeniu udział wzięli m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska dh Edward Siarka, Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego dh Łukasz Smółka, Prezes WFOŚiGW w Krakowie Kazimierz Koprowski, Małopolski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Piotr Filipek oraz Komendant Powiatowy PSP w Gorlicach bryg. Krzysztof Gładysz. Obecni byli także samorządowcy, radna Sejmiku Województwa Małopolskiego Jadwiga Wójtowicz, Starosta Gorlicki Maria Gubała wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Gorlickiego Witoldem Kochanem a także Wójt Gminy Łużna Mariusz Tarsa oraz Przewodniczący Rady Gminy Łużna Tomasz Ptaszek wraz z Sekretarzem Gminy Łużna Teresą Burkot.