MODERNIZACJA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY

 

Gmina Łużna realizowała w latach 2009-2012 projekt pn: „Modernizacja obiektów infrastruktury społecznej w Gminie Łużna – etap I” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,


Oś priorytetowa: 6 Spójność wewnątrzregionalna,


Działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich,


Schemat B Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa,

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Projekt dotyczył modernizacji budynków: Szkoły Podstawowej w Bieśniku, Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szalowej, Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Łużańskiej oraz Domu Ludowego w Mszance.


W ramach poszczególnych budynków wykonano między innymi następujące prace:


1. Szkoła Podstawowa w Bieśniku: docieplenie ścian, wymianę okien i nawiewników, zakupiono nowe stoliki, krzesła i regały, przeprowadzono renowację parkietu i malowanie ścian w sali gimnastycznej, wykonano udogodnienia dla osób niepełnosprawnych itp.


2. Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Szalowej: dokończono prace budowlane, przeprowadzono remont dachu z wymianą pokrycia dachowego, ścian i wymianą okien i drzwi oraz bram garażowych, przebudowano kominy, wykonano instalację C.O., kotłownię i kominy spalinowe, przebudowano kuchnię i zaplecze kuchenne, przebudowano pomieszczenia mieszkalne, instalację elektryczną, sanitariaty wraz z klatką schodową, połączono dwa budynki (część starą i nową), utworzono salę widowiskową z zapleczem teatralnym i izbę pamięci,
docieplono budynek, itp.


3. Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Łużańskiej; odwodniono budynek, wymieniono rynny i pokrycie dachowe, docieplono budynek, wymieniono okna , drzwi i bramę garażową itp.

4. Dom Ludowy w Mszance; wymieniono rynny i pokrycie dachowe, przeprowadzono, remont ścian, WC, adaptację pomieszczeń, wymieniono okna i drzwi, wymieniono kocioł i instalację C.O., docieplono budynek, wymieniono bramę garażową itp.


Dzięki wykonanym inwestycjom zapewniony został odpowiedni standard budynków, poprawne warunki edukacji oraz lepsze wykorzystanie infrastruktury na potrzeby lokalnej społeczności. Istotnym aspektem będzie też znaczny wzrost oszczędności energetycznej budynków, co umożliwi znaczne oszczędności finansowe związane z ogrzewaniem budynku.
Zrealizowanie projektu znacznie poszerzyło dotychczasowe funkcje obiektów i zwiększyło liczbę osób z nich korzystających.


Całkowity koszt projektu wyniósł: 2.002.014,71 zł w tym:

koszty niekwalifikowalne: 849.833,63 zł,

koszty kwalifikowane: 1.152.181,08 zł z czego kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła: 677.081,15 zł