MAŁOPOLSKI KONKURS OBRZĘDÓW, ZWYCZAJÓW I OBYCZAJÓW LUDOWYCH “POGÓRZAŃSKIE GODY”

Teren Pogórza Karpackiego, podobnie jak Małopolska, a więc również Gmina Łużna ze względu na doskonale zachowane bogactwo tradycji ludowych staje się niezwykle atrakcyjnym obszarem dla turystów. Zachowało się tutaj wiele obrzędów, zwyczajów, które pod wpływem powszechnych zmian społeczno-ekonomicznych ulegają modyfikacjom, tracą swą pierwotną funkcję lub zanikają. Odradzają się jednak w czasie “Pogórzańskich Godów”. Podczas imprezy prezentowane jest dziedzictwo kulturowe Małopolski. Pokazywane są najcenniejsze wartości kultury ludowej wszystkich grup etnograficznych województwa – wyrażonych w muzyce, śpiewie, gwarze, zwyczajach, obyczajach i obrzędach ludowych.

Celem konkursu jest poszukiwanie oryginalnych i tradycyjnych metod promocji dorobku swoich “małych ojczyzn” , a także własnych osiągnięć twórczych, rozwój tożsamości regionalnej, tworzenie więzi wspólnotowej grup regionalnych, z zachowaniem różnorodności etnograficznej i kulturowej swoich środowisk, doskonalenie warsztatu artystycznego instruktorów zespołów, dokumentacja najciekawszych zjawisk kulturowych.

Konkurs adresowany jest do dorosłych i młodzieżowych zespołów regionalnych woj. małopolskiego prezentujących tradycyjny folklor z własnego regionu etnograficznego. Zespół ubiegający się do udziału w konkursie zobowiązany jest do przygotowania programu opartego na zwyczajach, obyczajach lub obrzędach ludowych. Uczestnicy oceniani są w kategoriach zespołów regionalnych, i grup obrzędowych. W każdej z kategorii przewidziane są nagrody i wyróżnienia. Najlepsze zespoły zostają zakwalifikowane na Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Bukowinie Tatrzańskiej.

Konkursowi towarzyszą spotkania seminaryjno-warsztatowe dla instruktorów, kierowników zespołów i grup regionalnych, muzyków oraz animatorów ruchu regionalnego. Honorowy patronat sprawuje Starosta Powiatu Gorlickiego, natomiast partnerami merytorycznymi Konkursu są: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu oraz Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej.