KLUB HDK FRATRES

Kliknij na obrazku aby go powiększyc

 

Zarząd Klubu FRATRES

  1. Prezes Zarządu – Katarzyna Halik
  2. Skarbnik – Jacek Świerad
  3. Sekretarz – Dominik Jurys
  4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej –  Piotr Wojtas
  5. Członek Komisji rewizyjnej: Robert Pabis
  6. Członek Komisji Rewizyjnej: Rafał Janik

 


 

Historia Klubu

Długa historia Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerownego Krzyża “FRATRES” W Łużnej miała swój początek 14 lutego 1974 roku. Wśród inicjatorów jego powstania byli: dr n. med. Franciszek Rachel, Józef Wojtas – Naczelnik Gminy, Longin Białoń – kierownik Biura Powiatowego PCK, Wiesław Worytko, honorowi dawcy krwi oraz działacze czerwonokrzyscy gminy, powiatu i województwa. W zebraniu organizacyjnym uczestniczyło około 50 osób a honorowym gościem był także Naczelnik Powiatu Władysław Michalus.

Odpowiedź na apel Zarządu Powiatowego PCK trafiła na podatny grunt i tak założono, pierwszy na terenie powiatu i ówczesnego województwa rzeszowskiego, Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminnym w Łużnej. Wybrano 7-osobowy Zarząd, na czele którego stanął – Wiesław Worytko. Dokonano stosownych zapisów i rejestracji ustalając, że jednym z podstawowych zadań Klubu będą zbiorowe akcje odddawania krwi prowadzone na terenie miejscowego Ośrodka Zdrowia. Jednak pierwsze akcje organizowano w pomieszczeniach Wiejskiego Domu Kultury i Biblioteki, Filli Klubu Abstynenta “RODZINA” w Łużnej, a obecnie w Domu Strażaka w Łużnej.

Pierwszą taką akcję zorganizowano już 5 marca a uczestniczyło w niej 33 osoby. Początkowo kontynuowano tę formę dwa razy w roku, z czasem zwiększono do trzech a wnet do czterech rocznie. Medyczną i techniczną stronę tych przedsięwzięć zapewniał Punkt Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy Szpitalu Powiatowym w Gorlicach, co zresztą trwa do dziś. Te wspólne, wynikające z potrzeby serca, spotakania były i nadal są swoistym rodzajem święta łużańskich krwiodawców, którzy przychodzą na nie z członkami rodzin i znajomymi. W latach 1964 – 2003 w zbiorowych akcjach organizowanych przez Klub uczestniczyło ogółem 375 osób. Byli to mieszkańcy gminy, krewni i znajomi z odległych nieraz regionów kraju oraz ochotnicy z innych gmin. Niektórzy oddali krew tylko raz ale zdecydowana większość związała się z krwiodawstwem na dłużej.

Członkostwo Klubu wiąże się z określonymi regulaminem wymogami, więc kolejne weryfikacje zmieniały stany osobowe i wykazy członków, to przecież normalna procedura, co stanowi wspomnianą wcześniej sztafetę pokoleń. Były więc lata “lepsze” i “gorsze” a niekiedy Klub liczył nawet ponad 220 członków. Aktualnie rodzina łużańskich “FRATRESÓW” skupia ponad 100 krwiodawców z dziesięciu miejscowości, w tym 37 kobiet. Wielu z nich to długoletni, zasłużeni krwiodawcy ale budującym jest fakt, że w ostatnich trzech latach ich szeregi zasiliło wielu młodych ludzi. To widomy efekt pracy organizacyjnej, podczas gdy w innych środkach mówi się o stagnacji a nawet “starzeniu” się Klubów HDK. W ciągu tych kilkudziesięciu lat przeprowadzono ogółem 134 akcje zbiorowego honorowego oddawania krwi, czego wynikiem jest przekazanie chorym i potrzebującym ponad 1.000 litrów tego bezcennego leku.

Należy także pamiętać o tym, że członkowie Klubu oddawali krew bezpośrednio w Punktach Krwiodawstwa, dla potrzeb indywidualnych osób i nie można precyzyjnie określić jej ilości.

 


Zabacz także: STRONA INTERNETOWA HDK FRATRES


Odwiedź nas na FACEBOOK’U