DLACZEGO WARTO TU ZAINWESTOWAĆ?

  • Gmina ma zasoby atrakcyjne dla przedsiębiorców tj. tereny (gł. prywatne) oraz zasoby ludzkie.
  • cały obszar gminy pokryty planami zagospodarowania przestrzennego
  • wzrastający poziom atrakcyjności, funkcjonalności i estetyki centrów wsi
  • zaangażowanie społeczne oraz duża liczba organizacji pozarządowych i inicjatyw
  • rozwinięta baza i oferta rekreacyjno-sportowa
  • potencjał turystyczny