Gmina

OGŁOSZENIE SOŁTYSA SOŁECTWA BIESNA

Sołtys Sołectwa Biesna informuje, że worki oraz kody na odpady komunalne będą wydawane w biurze sołtysa w dniach
𝟭-𝟮 𝙜𝙧𝙪𝙙𝙣𝙞𝙖 2022 r. (czwartek-piątek) w godzinach 𝟭𝟬:𝟬𝟬 – 𝟭𝟯:𝟬𝟬.