Gmina

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO 2024

 

Od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. można złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego w gospodarstwie rolnym w 2024 roku wynosi 160,60 zł (110 x 1,46 zł) z 1 ha użytków rolnych.

Do wniosku należy dołączyć faktury dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 01.08.2023r. do 31.01.2024 r.

Hodowcy bydła, owiec, kóz, koni lub świń do wniosku muszą załączyć również zaświadczenie od kierownika biura powiatowego ARiMR potwierdzające ilość sztuk zwierząt w przeliczeniu na DJP w roku poprzednim.

Do wniosku należy również obowiązkowo dołączyć Formularz o pomocy de minimis, który znajduje się do pobrania poniżej.

Wnioski o zwrot podatku mogą składać właściciele lub dzierżawcy użytków rolnych o powierzchni powyżej 1 ha. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili we wniosku pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w kwietniu 2024 r. przelewem na podany we wniosku nr rachunku bankowego lub gotówką w kasie banku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Łużna (pok. nr 12) lub pod numerem telefonu 18 3543922 wew. 145

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

.pdf
Pobierz plik

Formularz o pomocy de minimis

.pdf
Pobierz plik

Oświadczenie o dzierżawie

.doc
Pobierz plik

Wykaz faktur

.docx
Pobierz plik