Gmina

ZUS W WEEKEND OTWARTY DLA OBYWATELI UKRAINY.

W najbliższy weekend 26 i 27 marca 2022 r. od godz. 9:00 do 15:00 Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje specjalną akcję „Weekend dla Ukrainy”. W sobotę i niedzielę nasze placówki w […]

W najbliższy weekend 26 i 27 marca 2022 r. od godz. 9:00 do 15:00 Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje specjalną akcję „Weekend dla Ukrainy”.

 

W sobotę i niedzielę nasze placówki w Nowym Sączu, Gorlicach, Limanowej, Nowym Targu i Zakopanem będą otwarte dla obywateli Ukrainy.
Wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ (SW-U) na dziecko, które jest obywatelem Ukrainy i przybyło z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi po 23 lutego 2022 r. będzie można składać elektronicznie już od soboty 26 marca 2022 r.
W naszych placówkach pracownicy ZUS założą profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) i pomogą złożyć wniosek o świadczenie 500+.
 
➡
WAŻNE !!! Aby złożyć wniosek są potrzebne:
– dokument tożsamości/paszport
– nadany w Polsce numer identyfikacyjny PESEL rodzica/opiekuna oraz dziecka,
– adres e-mail,
– polski numer telefonu,
– numer rachunku bankowego w Polsce,
– orzeczenie polskiego sądu, jeśli jesteś opiekunem tymczasowym,
– dokument potwierdzający, że sprawujesz pieczę zastępczą nad dzieckiem, jeśli masz taką sytuację.
 
➡
Elektroniczny wniosek o świadczenie na PUE ZUS może złożyć osoba, która:
– jest obywatelem Ukrainy albo małżonkiem obywatela Ukrainy,
– legalnie przebywa w Polsce,
– jest rodzicem lub opiekunem tymczasowym oraz ma pod opieką dziecko, które ma ukraińskie obywatelstwo i w związku z działaniami wojennymi przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r.,
– jest rodzicem lub opiekunem tymczasowym oraz ma pod opieką dziecko urodzone w Polsce przez matkę z ukraińskim obywatelstwem, której pobyt w Polsce jest legalny.
 
➡
Świadczenie 500+ przysługuje uchodźcom z Ukrainy tylko w czasie, kiedy przebywają w Polsce.
 
➡
Informacje telefoniczne o wsparciu finansowym 500+:
Infolinia w języku ukraińskim jest dostępna w dni robocze – od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 pod numerem 22-444-02-55 (opłata według stawek operatorów).
Pytania dotyczące świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy można również przesyłać e-mailem na adres UA@zus.pl .
Konsultanci infolinii udzielają informacji:
· o rodzajach świadczeń rodzinnych przyznawanych i wypłacanych przez ZUS,
· jak wypełnić i wysłać wniosek,
· jak zarejestrować profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
Te informacje są również publikowane w języku ukraińskim na stronie internetowej ZUS www.zus.pl
 
➡
Wykaz placówek ZUS:
Nowy Sącz
ZUS Oddział w Nowym Sączu
ul. Sienkiewicza 77
Gorlice
Inspektorat ZUS w Gorlicach
ul. Jagiełły 14